ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ "ในหลวง" ห่วงประชาชน  พระราโชบายให้องคมนตรีลงพื้นที่เกิดอุบัติภัยทุกแห่งในประเทศไทย พระราชทานสิ่งของช่วยเหลือ

ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ "ในหลวง" ห่วงประชาชน ทรงมีพระราโชบายให้องคมนตรีลงพื้นที่ทุกครั้งที่มีอุบัติภัยเกิดขึ้นทุกพื้นที่ในประเทศไทย พระราช ทานสิ่งของช่วยเหลือราษฎรจังหวัดอุตรดิตถ์ 2 อำเภอ 6 ตำบล 28 หมู่บ้าน 579 ครัวเรือน หลังประชาชนประสบวาตภัยพายุกระโชกแรงจนบ้านพัง

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 15 พฤษภาคม 62 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ  หอ ประชุมที่ว่าการอำเภอพิชัย รับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับวาตภัยและผลกระทบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ จากนายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ มีราษฎรที่ประสบวาตภัย รวม 2 อำเภอ ได้แก่พื้นที่อำเภอพิชัย จำนวน 571 ครัวเรือน และอำเภอตรอน จำนวน  8 ครัวเรือน รวม 579 ครัวเรือน

จากนั้น พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี มอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบวาตภัย 579 ชุด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎร อัญเชิญกระแสพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กล่าวแก่ราษฎรว่า ทรงมีพระราโชบายให้องคมนตรีลงพื้นที่ทันที่ทุกครั้งที่มีอุบัติภัยเกิดขึ้นในทุกพื้นที่ในประเทศไทย เนื่องในความห่วงใยประชาชนของพระองค์ฯ ทรงมีพระราโชบายชัดเจน คณะองคมนตรีก็แยกย้ายกันปฏิบัติตามพระราโชบายที่ทรงมอบให้ไว้ ในครั้งนี้เช่นกัน ตนได้มีโอกาสมาเพื่อนำสิ่งของพระราชทานร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำมาเพื่อช่วยเหลือในเบื้องต้นให้กับประชาชน สิ่งของอาจจะไม่มากนักแต่เป็นเพียงแค่ของใช้ที่จำเป็น โดยมีคณะกรรมการและกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ข้าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  ศาล ทหาร ตำรวจและประชาชนที่รับสิ่งของพระราชทาน ต่างรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิ คุณและความห่วงใย จากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว อย่างหาที่สุดมิได้

ทรงมีพระราโชบายให้องคมนตรีลงพื้นที่ทุกครั้งที่มีอุบัติภัยเกิดขึ้นทุกพื้นที่ในประเทศไทย

พระราชทานสิ่งของช่วยเหลือราษฎรจังหวัดอุตรดิตถ์ 2 อำเภอ 6 ตำบล 28 หมู่บ้าน 579 ครัวเรือน
พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ได้เดินพบปะพูดคุยและเยี่ยมเยียนราษฎรที่มารับมอบสิ่งของพระราชทาน เยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และเดินทางไปเยี่ยมบ้านเรือนราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสาธารณภัยพร้อมมอบสิ่งของพระราชทานให้กับนางสนุน แกมนิล ราษฎรหมู่ 4 บ้านคอสะพาน และนางน้ำฝน กิ่งเกล้า ราษฎรหมู่5 บ้านเกาะ ตำบลดารา จำนวน 2 หลัง และเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงมอบสิ่งของพระราชทานให้กับนายประเทือง  แสงจันทร์ บ้านชำสอง หมู่9 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จำนวน 1 ราย

สำหรับพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ประสบเหตุจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในพื้นที่ดังกล่าวเมื่อช่วงเย็นของวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 บ้านเรือนราษฎรในพื้นที่อำเภอตรอนและอำเภอพิชัยได้รับความเสียหายรวมทั้งสิ้น 2 อำเภอ 6 ตำบล 28 หมู่บ้าน ส่งผลทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 579 ครัวเรือน บ้านพักอาศัยเสียหาย 579 หลัง โรงเลี้ยงสัตว์ 7 หลัง วัด 2 แห่ง สถานที่ราชการ(โรงเรียน) 2 แห่ง โดยทางอำเภอร่วมกับส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และประชาชนจิตอาสาได้บูรณาการให้ความช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรที่ได้รับความเสียหายเบื้องต้น ตลอดจนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์และกิ่งกาชาดอำเภอ ได้มอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแก่ผู้ประสบวาตภัยด้วยแล้ว

ภาพ/ข่าว สมภพ  สินพิพัฒนฤดี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดอุตรดิตถ์


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง