จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. จังหวัดอุตรดิตถ์และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
ที่โรงเรียนบ้านน้ำหมันหมู่ 5 ตำบลน้ำหมันอำเภอท่าปลา​ จังหวัดอุตรดิตถ์​ นาย​ธ​นากร​ อึ้ง​จิตร​ไพศาล​ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​อุตรดิตถ์​เดินทาง​มา​เป็น​ประธาน​ใน​พิธี​ เปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว.จังหวัดอุตรดิตถ์

    โดยมี นายมานิต​ อน​ร​ร​ฆ​มา​ศ​ รอง​ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​อุตรดิตถ์​ นางอภิญญา​ อน​ร​ร​ฆ​มา​ศ​ รองนายกเหล่ากาชาด​จังหวัด​อุตรดิตถ์​ นางฉวีวรรณ​ ประจัน​เขตต์​ รอง​นายก​เหล่า​กาชาด​จังหวัด​อุตรดิตถ์​ นายสมศักดิ์​ ชุ่มแจ่ม​ นายอำเภอท่าปลา​ นายสหวิช​ อภิชัย​วิศรุต​กุล​ ปลัด​จังหวัด​อุตรดิตถ์​ นายสืบศักดิ์​ เจริญเกษมวิทย์​ รองนายแพทย์​สาธารณ​สุ​ขจังหวัดอุตรดิตถ์​ นางดุษฎี​ ถาวรจตุรวัฒน์​ ปชส.​ น.ศ.นิตยาวรรณ​ เลื่อนลอย​ พัฒนาการจังหสัดอุตรดิตถ์​ นางจิตติมา​ กรีอารี​ พมจ.จังหวัดอุตรดิตถ์​ น.ศ.พัฒน์นรี​ กมลสุรเชษฐ์​ พลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์​ นางชุรีย์พรรณ​ ทองสว่าง​ ส.อบจ.ท่าปลา​ นายคำหล้า​ ดอกพุฒิ​ นายก​อบต.น้ำหมันพร้อมด้วยส่วนราชการทุกส่วนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วม​


ในการเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ของอำเภอท่าปลา มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.)​ ก่อตั้งขึ้นโดยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มแรกจำนวน 1 ล้านบาทในการก่อตั้ง" มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.)​ขึ้น​ และจดทะเบียนตั้งเป็นมูลนิธิพอ.สว.​ ด้วยพระองค์ทรงเป็นองค์นายิกากิตติมศักดิ์ด้วยพระองค์เอง เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาสในเขตทุรกันดารห่างไกลการคมนาคมโดยมีการเริ่มออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่​ พอ.สว. เป็นครั้งแรก ที่บ้าน สามหมื่น หมู่ 6 อำเภอเชียงดาว​ ปัจจุบันเป็นอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่วัตถุประสงค์หลักของพอ.สว. เมื่อจัดหาและส่งเสริมให้มีแพทย์และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครปฏิบัติงานช่วยเหลือให้การรักษาป้องกันโรคส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นทุรกันดารทางไกลคมนาคมที่จังหวัดกำหนด​ จังหวัดอุตรดิตถ์ได้เริ่มดำเนินงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. เมื่อปีพศ 2513 รวมระยะเวลา 49 ปีเป็นจังหวัด​ พอ.สว. ลำดับที่ 22 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดอุตรดิตถ์ครั้งแรกในวันที่ 23 ธันวาคม 2532 ณบ้านบึงท่ายวน​ ตำบลคอรุม​ อำเภอพิชัย​ จังหวัดอุตรดิตถ์​ หลังจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จสวรรนคตแล้วสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์สืบสานพระราชปณิธานต่อมาได้เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งแรกในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2544 ณบ้านห้วยคอม ตำบลน้ำไผ่​ อำเภอน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์​ จนสิ้นพระชนม์


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง