ปศุสัตว์ อ.แม่สะเรียง ลงพื้นที่ ให้คำแนะนำแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
วันนี้ 16 พ.ค.62 นายรังสิทธิ์  ศิริคำ ปศุสัตว์อำเภอแม่สะเรียง เปิดเผยว่า กรมปศุสัตว์ได้สั่งการ เตรียมรับมือภัยแล้ง ที่จะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์  โดยปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เตรียมหญ้าแห้ง เพื่อนำมาเป็นอาหารสัตว์ จำนวนทั้งสิ้น 14 ตัน เวชภัณฑ์ประเภท แร่ธาตุ จำนวน 1,000 กล่อง คอยรองรับแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์  และได้ลงพื้นที่ ให้คำแนะนำแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เกี่ยวกับการรับมือปัญหาการขาดแคลนอาหารสัตว์ บริเวณสถานกักกันสัตว์เอกชน จันทร์ติ๊บฟาร์ม 2 บ้านห้วยวอก หมู่ 2 ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

ปศุสัตว์ อ.แม่สะเรียง ลงพื้นที่ ให้คำแนะนำแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ในการรับมือปัญหาการขาดแคลนอาหารสัตว์

นอกจากนี้ในช่วงหน้าแล้ง ยังมีโรคต่างๆที่ต้องเฝ้าระวัง ได้แก่ ความเครียดที่มักจะเกิดขึ้นกับสัตว์เลี้ยง การขาดอาหาร และน้ำ ประกอบกับอากาศที่ร้อนจัด โดยเฉพาะในช่วงนี้ทางปศุสัตว์ อ.แม่สะเรียง ยังคงคอยเฝ้าระวังสัตว์เลี้ยง ที่จะเป็นโรคปากเท้าเปื่อย โรคคอบวม และโรคพิษสุนัขบ้าที่มักเกิดในสุนัข และแมวเป็นส่วนใหญ่ รวมถึงสัตว์ปีก เช่น ไก่ และเป็ด ทางปศุสัตว์ อ.แม่สะเรียง ได้ให้คำแนะนำแก่เกษตรกร ให้เพิ่มวิตามินในอาหาร เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ให้สัตว์ปีกมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น

ปศุสัตว์ อ.แม่สะเรียง ลงพื้นที่ ให้คำแนะนำแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ในการรับมือปัญหาการขาดแคลนอาหารสัตว์

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน