รองอธิบดีกรมการปกครองพร้อมเจ้าหน้าที่ บุกทวงคืนทางสาธารณะประโยชน์แก่ประชาชน หลังพบมีนายทุนถมรุกล้ำเส้นทาง
    ที่ นายทุนบริเวณหลังหมู่บ้านเอื้ออาทรเนินพลับหวาน หมู่ 7 ต.หนองปรือ นายศักดิ์ชัย แต่งฮ่อ รองอธิบดีกรรมการปกครอง พร้อมด้วย นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง นายมาย ไชยนิตย์ นายกเทศบาลเมืองหนองปรือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ที่ดิน และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบแนวทางสาธารณะประโยชน์ หลังพบมีการถมที่รุกล้ำทางสาธารณะ ความยาว 500 เมตร เพื่อนำคืนทางสาธารณะประโยชน์กลับมาให้ประชาชนได้ใช้สัญจรไปมาร่วมกัน      นายศักดิ์ชัย แต่งฮ่อ รองอธิบดีกรรมการปกครอง กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อร่วมประชุมกับ นายอำเภอ ข้าราชการ กำนันผู้ใหญ่อำเภอบางละมุง ให้มีการดูแลพื้นที่สาธารณะประโยชน์ต่าง ๆในพื้นที่ ซึ่งถือเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับนายกอำเภอ รวมถึงกำนันผู้ใหญ่บ้าน ให้ร่วมกันรักษาที่สาธารณะประโยชน์ ทั้งนี้บริเวณพื้นที่ที่ลงตรวจสอบในวันนี้ ซึ่งมีพื้น 33 ไร่ นั้นเดิมพื้นที่แห่งนี้มีทางสาธารณะประโยชน์อยู่ แต่พอมีนายทุนมาซื้อที่บริเวณนี้ได้มีการถมที่ทับทางสาธารธณประโยชน์ไป อีกทั้งการทำแนวเขตก็ไม่ชัดเจน    

 

 


จากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ช่าง และเจ้าหน้าที่ที่รางวัดดิน ดำเนินการร่วมกันดูแล จัดทำใขอบเขตแนวทางสาธารณะให้มีควยามชัดเจนมากกว่านี้ เพื่อรักษาทางสาธารณะประโยชน์บริเวณนี้ไว้ให้ประชาชนในอนาคต โดยหลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะเร่งดำเนินการคาดจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการไม่นานมาก ซึ่งทางสาธารณะประโยชน์บริเวณนี้ จะเป็นประโยชน์ให้กับประชาชนได้ใช้ร่วมกัน เจ้าหน้าที่รัฐจึงมีความจำเป็นที่จะต้องรักษาเอาไว้ เพราะไม่อาจคาดเดาได้ว่าในอนาคตที่ดินบริเวณนี้จะมีความเจริญมากน้อยแค่ไหน การที่มีทางสาธารธณะประโยชน์ให้ประชาชนได้ใช้สัญจรร่วมกัน ถือเป็นประโยชน์ต่อคนส่วนรวม จึงจะต้องช่วยกันดูแลไม่ค่อยปล่อยให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมายึดเอาของส่วนรวมไปเป็นของส่วนตัว หากปล่อยทิ้งไว้อนาคตพื้นที่สาธารณะประโยชน์ของประชาชนซึ่งถือเป็นของส่วนรวมก็จะสูญหายไป     ขณะที่นายมาย ไชยนิตย์ นายกเทศบาลเมืองหนองปรือ กล่าวว่า  จากากรลงพื้นที่สำรวจแนวเขตทางสาธารณะบริเวณบ้านหนองไม้แก่น ม.3 ติดเลียบทางด่วนมอเตอร์ กรุงเทพ-มาตาบุต ซึ่งเป็นพื้นที่ ที่เคยเป้นข้อพิพาทมาก่อน ปัจจุบันคดีความได้สินสุดแล้ว ทั้งนี้หลังจากรับมอบแนวทางการดำเนินการจากรองอธิบดีกรมการปกครอง ให้เทศบาลดำเนินการที่เกิดความชัดเจนมากกว่าการจัดทำแนวเขต ทั้งการปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในการแสดงความชัดเจนในสิทธิบนทางสาธารณะประโยชน์ โดยมอบหมายให้เทศบาลหนองปรือดำเนินการสร้างถนน เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาร่วมกัน 

 

   

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน