ผู้ว่าฯ ศรีสะเกษ เชิญเลือกชม เที่ยว ช๊อป และเลือกซื้อสินค้าในงานมหกรรม สุดยอด OTOP ศรีสะเกษ มนต์เสน่ห์วิถี 4 เผ่าไทย

เมื่อวันที่  16  พ.ค. 62  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ที่ห้องโมสาร์ท  ชั้น  1  โรงแรมแกลลอรี่ดีไซน์  อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี  ผวจ.ศรีสะเกษ  พร้อมด้วย  นายจรินทร์  รอบการ  พัฒนาการ  จ.ศรีสะเกษ  น.ส.วาสนา  อยู่ดี  พาณิชย์  จ.ศรีสะเกษ  และนายสุนทร  สุฤทธิ์  ประธานเครือข่าย  OTOP  จ.ศรีสะเกษ  ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์  เชื่อมโยงธุรกิจการค้าลงทุนสู่สากล กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์  OTOP  ภายใต้ซื่องาน  มหกรรม  สุดยอด  OTOP  ศรีสะเกษ  มนต์เสนห์วิถี  4  เผ่าไทย  ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่  24  - 28  พ.ค. 62  ที่ลานโปรโมชั่น  ชั้น  1  ศูนย์การค้าเจเจมอลล์  กรุงเทพฯ

 

 

 

 

 


นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี  ผวจ.ศรีสะเกษ  กล่าวว่า  โครงการหนึ่งตำบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์  เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและความยากจนของประเทศ  ด้วยการกระตุ้นเศรษฐกิจรากหญ้า  โดยเน้นการส่งเสริมธุรกิจในชุมชน  หรือวิสาหกิจชุมชนให้มีรายได้เป็นของตนเอง  สามารถพึ่งพาตนเองได้  และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ด้วยการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรท้องถิ่นที่มีอยู่มาปรับใช้ในการผลิตและพัฒนาสินค้า  หรือผลิตภัณฑ์ของแต่ละชุมชน  โดยรวมถึงด้านสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน  ขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมของชุมชน  การจัดงานมหกรรม  สุดยอด  OTOP  ศรีสะเกษ  มนต์เสน่ห์วิถี  4  เผ่าไทย  ขึ้นในครั้งนี้  จ.ศรีสะเกษ  ได้มีการนำสินค้า  หนึ่งตำบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์  ไปจำหน่าย  จำนวนประมาณ  60  บูธ  ซึ่งจัดในรูปแบบของ  “ศรีสะเกษ  สไตล์โมเดิล”  เพื่อลดภาพลักษณ์ความเชยของผลิตภัณฑ์  OTOP  ที่อาจจะมีคนจำนวนไม่น้อยมองว่าเป็นสินค้าที่เชย  ไม่ทันสมัย  สำหรับสินค้าและผลิตภัณฑ์  หนึ่งตำบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์  ที่นำไปจัดแสดงและจำหน่ายในครั้งนี้  จะมีสินค้าเด่นทางภูมิปัญญาด้วยการนำเทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการผลิตสินค้า  OTOP  ควบคู่ไปกับการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาผลิตภัณฑ์  OTOP  ให้มีคุณภาพ  มีมาตรฐาน  มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น  เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคตามความต้องการของตลาด  ทั้งตลาดภายในและต่างประเทศ  โดยจะเป็นสินค้า  ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากผู้ประกอบการ  OTOP  จ.ศรีสะเกษ  โดยแยกเป็นบูธอาหาร  เครื่องดื่ม  เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย  ของใช้  และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร  รวมทั้งมีการจำหน่ายสินค้าชุมชนและผลผลิตทางการเกษตร  ที่มีทั้งผลิตภัณฑ์การเกษตรอินทรีย์  และผลิตภัณฑ์การเกษตรแปรรูป  ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการจำหน่ายโดยผู้ประกอบการโดยตรงที่สามารถเจรจาในการซื้อ / ขาย  หรือเรียกว่า  การทำ  MOU  เพื่อการซื้อ / ขายได้โดยตรงอีกด้วย  และที่สำคัญ  ทุก ๆ บูธที่ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าในครั้งนี้  ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ประกอบการที่ผ่านการพัฒนาสินค้า  การส่งเสริมการตลาดมาแล้วจากสำนักงานพัฒนาชุมชน  และสำนักงานพาณิชย์  ซึ่งจะสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ซื้อ  และผู้บริโภคได้อย่างแน่นอน  ตนจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวศรีสะเกษ  และชาวไทยทั่วประเทศ  ได้ไปเลือกชม  เที่ยว  ช๊อป  และเลือกซื้อสินค้า  ในงานมหกรรม  สุดยอด  OTOP  ศรีสะเกษ  มนต์เสน่ห์วิถี  4  เผ่าไทย  ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่  24  - 28  พ.ค. 62  ที่ลานโปรโมชั่น  ชั้น  1  ศูนย์การค้าเจเจมอลล์  กรุงเทพฯ

 

 

 

ทางด้าน  นายจรินทร์  รอบการ  พัฒนาการ  จ.ศรีสะเกษ  กล่าวว่า  การจัดงานมหกรรม  สุดยอด  OTOP  ศรีสะเกษ  มนต์เสน่ห์วิถี  4  เผ่าไทย  ขึ้น  เพื่อนำเสนอสินค้าในตลาดที่กว้างขึ้น  มีการนำเอานวัตกรรมมาใช้ในการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน  เพื่อเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์  หนึ่งตำบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์  เพื่อเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาไทยที่มีคุณภาพมาตรฐานไปสู่นักท่องเที่ยว  ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ  ซึ่งภายในงานจะมีกิจกรรมส่งเสริมการขาย  เช่น  นาทีทอง  ช๊อปแหลกแจกฟรี  ช๊อปครบรับของสมนาคุณ  และกิจกรรมช๊อปครบลุ้นทองคำ  ส่วนกิจกรรมความบันเทิง  จะมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่พร้อมให้ทุกคนที่มาร่วมงานได้ชมถึงอัตลักษณ์ทางศิลปะการแสดงของศรีสะเกษที่มีมนต์เสน่ห์  ผ่านการแสดง  และชมการแสดงโชว์ความบันเทิงจากศิลปินชื่อดังมากมาย  ประกอบด้วย  ไผ่  พงศธร  น้องแคท  อาทิตยา  เบ็ญจปัก  มิสแกรนด์ศรีสะเกษ  2018  กานต์  ทศน  เจ้าของผลงานเพลงฐานะคนฮักเก่า  และนักแสดงจากภาพยนตร์เรื่อง  หน้าฮ่าน  ศิลปินก้านตอง  ทุ่งเงิน  เอิ้นขวัญ  วรัญญา  และ  เต๋า  ภูศิลป์

 

 

 

 

 

ชยงค์  มณีพันธุ์เจริญ  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  สำนักข่าวทีนิวส์  จ.ศรีสะเกษ


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน