ดูแลดุจครอบครัว !! ผบ.พล.ม.1 ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมบ้านพลทหารใหม่ที่มีฐานะยากจน ไร้คนดูแล ช่วงรับราชการทหาร
เมื่อวันที่  16 พฤษภาคม 2562 พล.ต.วิชิต  วงค์สังข์ ผบ.พล.ม.1 พร้อมด้วย พ.อ.เกียรติอุดม  นาดี ผบ.ม.พัน  12 พล.ม.1 และเจ้าหน้าที่ทหาร กกล.รส.จว.พ.ร. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้าน  พลฯปราโมทย์ ด้วงอินทร์ บ้านเลขที่ 146 ม.1 ต.น้ำชำ อ.เมือง จ.แพร่ ซึ่งอาศัยอยู่กับตาและยาย และได้มอบ สิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่ญาติทหาร

 

 

 

 

 

 

 

ดูแลดุจครอบครัว !! ผบ.พล.ม.1 ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมบ้านพลทหารใหม่ที่มีฐานะยากจน ไร้คนดูแล ช่วงรับราชการทหาร

สำหรับ พลฯปราโมทย์ ด้วงอินทร์ เป็นพลทหารใหม่ สังกัดกองพันทหารม้าที่ 12  ค่ายพระยาไชยบูรณ์ ผลัด 1 รับราชการทหารโดยการสมัครเข้าเป็นทหาร เพื่อหวังนำเงินเดือนที่ได้รับจากการรับราชการทหารมาจุนเจือครอบครัว สำหรับความเป็นอยู่ครอบครัวมีฐานะยากจน อาศัยอยู่กับตาและยาย พ่อแม่เสียชีวิตตั้งแต่เด็ก ตาพิการเดินไม่ได้  และยายมีโรคประจำตัวหลายโรค ไม่ได้ประกอบอาชีพ ก่อนหน้าที่จะมารับราชการทหาร พลทหารฯ มีหน้าที่เป็นคนหาเลี้ยงครอบครัว วุฒิการศึกษา ม.6  มีรายได้จากการประกอบอาชีพรับจ้างเดือนละ 6,500 บาท นำมาจุนเจือครอบครัว ซึ่งทางด้านตาและยาย มีรายได้จากเบี้ยยังชีพจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (อบต.ร่องฟอง) เท่านั้น

 

 

 

ดูแลดุจครอบครัว !! ผบ.พล.ม.1 ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมบ้านพลทหารใหม่ที่มีฐานะยากจน ไร้คนดูแล ช่วงรับราชการทหาร

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน