สุดเดือดร้อน ตัวแทนชาวนายืนหนังสือขอน้ำหล่อเลี้ยงต้นข้าวหลังขาดแคลนน้ำข้าวกำลังใกล้ตาย ก่อนเผย ไม่เกิน 1 สัปดาห์
เมื่อเวลา 14.30 น.  วันนี้ 16 พ.ค. 62  ที่บริเวณศูนย์ดำรงธรรม(ส่วนหน้า)  ชั้นล่างศาลากลางจังหวัดอ่างทอง  นาย ทรงพล  พูลสวัสดิ์  ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง  พร้อมด้วยตัวแทนเกษตรกรชาวนาในจังหวัดอ่างทอง จำนวนกว่า 10 คน  ได้รวมตัวกันเดินทางมายืนหนังสือขอให้ทางจังหวัดประสานทำการทางชลประทานปล่อยน้ำทำนา  โดยยื่นหนังสื่อผ่าน นาย วิวัตห์ชัย  พันธุ์วา  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง  หลังจากเกิดสภาวะแห้งแล้งขาดแคลนน้ำและทางชลประทานหยุดการจ่ายน้ำ  ทำให้ต้นข้าวในท้องนาจำนวนกว่าแสนไร่ใกล้ยืนต้นตาย

 

 

อ่างทอง ตัวแทนชาวนายืนหนังสือขอน้ำหล่อเลี้ยงต้นข้าวหลังขาดแคลนน้ำข้าวกำลังใกล้ตาย

ด้าน นาย ทรงพล  กล่าวว่า  สภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง  ได้รับหนังสือร้องทุกข์เกี่ยวกับสภาพปัญหาและความเดือดร้อนของเกษตรกร  จากสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง  ในแต่ละพื้นที่และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง  ซึ่งเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวในจังหวัดอ่างทอง  ได้รับความเดือดร้อนจากการเพาะปลูกข้าว  จากการขาดน้ำทำนา  เพื่อการเจริญเติบโตของต้นข้าว  สืบเนื่องจากการทำประชาคมการปลูกพืชเหลื่อมเวลา  โดยกำหนดให้วันที่ 1 เมษายน 2562  โครงการชลประทานอ่างทอง  จะส่งน้ำให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว  และขอเลื่อนการส่งน้ำมาเป็นวันที่ 1 พฤษภาคม 2562  แต่ปัจจุบันทางเกษตรกรผู้ปลูกข้าวยังขาดน้ำ  ถ้าโครงการชลประทานไม่สามารถส่งน้ำให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้  จะทำให้เกิดความเสียหายเดือดร้อนกับชาวนาที่ลงทุนปลูกข้าว  ต้นข้าวในนาที่ลงทุนทำไปแล้วได้รับความเสียหาย  ตลอดจนเกษตรกรต้องมีหนี้สินเพิ่มขึ้นแต่ดอกเบี้ยเงินกู้ยังคงเท่าเดิม

 

 

 

อ่างทอง ตัวแทนชาวนายืนหนังสือขอน้ำหล่อเลี้ยงต้นข้าวหลังขาดแคลนน้ำข้าวกำลังใกล้ตาย

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน