สิงห์บุรี ผู้ต้องราชทัณฑ์เรือนจำสิงห์บุรี ซาบซึ้งน้ำตาไหลในพระมหากรุณาธิคุณจาก ในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่พระราชทานอภัยโทษ
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 นาย ชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 พร้อมด้วย นายศิริชัย ศรีเหนี่ยง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าศาลจังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้าสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสิงห์บุรี ได้ร่วมพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ในครั้งนี้

โดยมี นายทนงศักดิ์ บุญแก้วล้อม ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี กล่าววัตถุประสงค์ การปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ในวันนี้ เป็นการปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พุทธศักราช 2562 รวมทั้งสิ้น 128 คน แยกเป็นผู้ต้องราชทัณฑ์ชาย 108 คน ผู้ต้องราชทัณฑ์หญิง 20 คน ทั้งนี้กรมราชทัณฑ์ได้มอบหมายให้เรือนจำ จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวให้แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองไก้ภายหลังพ้นโทษ และไม่หวนมากระทำผิดซ้ำอีก ซึ่งผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับการปล่อยตัวในวันนี้ ได้ผ่านการอบรมตามโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยได้รับเกียรติจาก นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์พร้อมให้โอวาท

ผู้ต้องราชทัณฑ์เรือนจำสิงห์บุรี ซาบซึ้งน้ำตาไหลในพระมหากรุณาธิคุณจาก ในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่พระราชทานอภัยโทษ

โดยก่อนที่จะปล่อยตัวผู้ต้องหาออกจากเรือนจำจะต้องมีกระบวนการยืนยันตัวว่าเป็นผู้ต้องหาตัวจริงหรือไม่ และหลังจากนั้นจึงจะได้รับการปล่อยตัวออกมา โดยมีญาติพี่น้องของผู้ต้องหามารอรับด้วยความดีใจ ผู้ต้องหาที่เป็นลูกเมื่อแม่มารับก็จะก้มลงกราบเท้าและร้องไห้กอดกันทำให้บรรยากาศบริเวณนั้นมีแต่ความตื้นตันใจ แต่ยังมีผู้ต้องกักขังชาย 2 คน ที่พ้นโทษคดีที่ได้รับโทษแล้วยังต้องถูกอายัดตัวเพื่อไปรับโทษคดีอื่นที่เคยทำมาอีก 

ผู้ต้องราชทัณฑ์เรือนจำสิงห์บุรี ซาบซึ้งน้ำตาไหลในพระมหากรุณาธิคุณจาก ในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่พระราชทานอภัยโทษ

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน