สินค้าโอท๊อปศรีสะเกษยอดขายพุ่งผลิตไม่ทันขายกำชับเน้นคุณภาพให้ได้มาตรฐาน คัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ประจำปี 2562




เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2562  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมโรงแรมศรีลำดวน  อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี  ผวจ.ศรีสะเกษ  ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจำปี 2562 ( OTOP Product Champion) เพื่อจัดระดับผลิตภัณฑ์ นำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการจัดระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์     ซึ่งปรากฏว่าได้มีผู้ผลิตและผู้ประกอบการ ส่งผลิตภัณฑ์เข้ารับการคัดสรร แยกตามกลุ่ม จำนวน  2,207 กลุ่ม เช่น กลุ่มผู้ผลิตชุมชน  จำนวน  1,472  กลุ่ม  ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียวจำนวน 729 ราย  ผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จำนวน 6 ราย  และแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ จำนวน 4,257  ผลิตภัณฑ์  เช่น ประเภทอาหาร  จำนวน 1,463 ผลิตภัณฑ์  ประเภทเครื่องดื่ม จำนวน 108 ผลิตภัณฑ์  ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย  จำนวน 1,228 ผลิตภัณฑ์  ประเภทของใช้ของตกแต่งของที่ระลึก  จำนวน 1,228  ผลิตภัณฑ์   ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จำนวน 230 ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มุ่งเน้นการพัฒนาภาคการผลิตให้สามารถแข่งขันได้ เพื่อให้เกิด ความยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต และมีรายได้ ที่ดีขึ้น โดยมี นายจรินทร์  รอบการ  พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ   เป็นผู้กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ

 

 

 

 


นายจรินทร์  รอบการ  พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ  กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสินค้า OTOP และเล็งเห็นถึงประโยชน์ที่จะทำให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ผลิต/ผู้ประกอบการและชุมชน ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มีมาตรฐานในระดับสากล   ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรในวันนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.ศรีสะเกษจะส่งไปคัดสรรต่อในระดับประเทศ ในระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2562  ต่อไป และจะประกาศผลการคัดสรรรอบแรกในวันที่ 10 มิถุนายน 2562 และสามารถติดตามผลการคัดสรรได้ทาง website กรมการพัฒนาชุมชน www.cdd.go.th

 

 

 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน