วัดป้อมรามัญ กวนข้าวทิพย์ สืบสานประเพณีโบราณ ถวายเป็นพุทธบูชา พระอาจารย์แดงแจกกำไลหินมงคล 8 ทิศเมตตามหานิยม ให้ผู้มาร่วมกวนข้าวทิพย์(ชมคลิป)
วันที่  17 พ.ค.2562 ที่วัดป้อมรามัญ ต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา  ได้จัดให้มีพิธีกวนข้าวทิพย์ หรือ ข้าวมธุปายาส แบบสมัยโบราณ โดยการปลูกโรงพิธีขึ้นก่อนวันวิสาขบูชาโลก  ตามความเชื่อแบบโบราณ มี  พระอินทร์ เทพยดา นางฟ้า นางสุชาดา ฤษี สาวพรหมจารี และทายก ทายิกา  เหล่าเทวดาและนางฟ้านั่งเดินเรียงแถว โปรยข้าวตอกดอกไม้  วน 3 รอบ ก่อนนั่งฟังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และก่อเตาตั้งกระทะกวนภายในโรงพิธี  มียักษ์คอยยืนประจำที่ทั้งสี่ทิศ เพื่อป้องกันหมู่มาร มารบกวน พิธีการกวนข้าวทิพย์หรือข้าวมธุปายาส  


พระครูเกษมจันทวิมล หรือพระอาจารย์แดง เกจิอาจารย์ชื่อดัง  เจ้าอาวาสวัดป้อมรามัญ  และ พระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์    โดยมีศิลปินนักร้องมีศิลปิน ตู้ ดิเรก อามตยกุล เก้า กรุงเก่า ขวัญใจ ไมตรี พรชัย พรหมบัญชา  และพุทธศาสนิกชน ที่มาร่วมกันกวนข้าวทิพย์จำนวนมาก   โดยพระอาจารย์แดง ได้แจกวัตถุมงคลเป็นกำไลหินมงคล 8 ทิศเมตตามหานิยม  ให้กับพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมกวนข้าวทิพย์ในครั้งนี้ด้วย

พิธีกวนข้าวทิพย์ได้ยึดถือปฏิบัติเป็นประเพณีของชาวพุทธสืบต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อระลึกถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อครั้งพุทธกาลที่นางสุชาดาได้กวนข้าวทิพย์ในวันขึ้น 14 ค่ำ แล้วนำไปถวายพระพุทธเจ้าก่อนที่จะตรัสรู้ 1 วัน โดยถือว่าเป็นผลบุญอันใหญ่หลวง ด้วยเหตุนี้ชาวพุทธจึงพร้อมใจกันกวนข้าวทิพย์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เทิดทูนพระเกียรติคุณด้วยความกตัญญูกตเวทิตาธรรม เชื่อกันว่า ข้าวทิพย์หรือข้าว มธุปายาสนี้ เมื่อทำครบถ้วนตามพิธีแล้ว จะเป็นสิริมงคลแด่ผู้ทำและผู้บริโภค สมควรจะเซ่นสรวงเทพารักษ์ ผู้ที่ได้บริโภคข้าวทิพย์แล้ว จะประสบโชคลาภต่างๆ นานา ปราศจากโรค ภัย ประสบผลสำเร็จ เป็นสิ่งที่เป็นมงคล เพราะการกวนข้าวทิพย์นั้นล้วนต้องใช้ความประณีตในการทำ อีกทั้งต้องใช้ความสามัคคีในหมู่คณะจึงจะสำเร็จลุล่วงไปได้


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง