ปทุมธานี ประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ในวันวิสาขบูชา
เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 ที่วัดพระธรรมกาย ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์1,000 รูป เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสำคัญสากลของโลก มีเหตุการณ์เกี่ยวเนื่องด้วยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 3 ประการ คือ เป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน เพื่อเป็นการระลึกถึงพระปัญญาธิคุณ พระบริสุทธิคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า องค์การสหประชาชาติจึงมีมติรับรองให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลก


     พระมหานพพร ปุญฺญชโย ป.ธ.9 รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย กล่าวว่า เช้านี้ที่วัดพระธรรมกาย จัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ณ สภาธรรมกายสากล ต่อด้วย ภาคสาย เป็นพิธีปฏิบัติธรรม เจริญสมาธิภาวนา และในภาคบ่ายเป็นพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตของสามเณรเปรียญธรรม จำนวน 14 รูป โดยได้รับความเมตตาจากพระมหาโพธิวงศาจารย์ (ป.ธ.9, ราชบัณฑิต) เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์ นอกจากนี้ ภาคค่ำ ได้จัดพิธีจุดวิสาขประทีป และเวียนประทักษิณ โดยมีผู้นำ และผู้แทนองค์กรพุทธนานาชาติ ร่วมพิธี อาทิ จีน กัมพูชา ไต้หวัน สิงคโปร์ อินเดีย เมียนมา ภูฏาน ออสเตรเลีย ศรีลังกา เป็นต้น จากนั้นเป็นพิธีฉลองชัย ชิตัง เม สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรครบ 1,280,000,000 จบ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน