พุทธศาสนิกชน เข้าวัดทำบุญวันวิสาขบูชา เกจิดังกรุงเก่า แจกวัตถุมงคลขุนแผนมหาเสน่ห์ และข้าวทิพย์ (ชมคลิป)
วันที่ 18 พ.ค. 2562  ที่วัดป้อมรามัญ  ต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา พุทธศาสนิกชน เดินทางมาทำบุญตักบาตร รักษาศีล โดยมีพระครูเกษมจันทวิมล (พระอาจารย์แดง) เกจิชื่อดัง  เจ้าอาวาสวัดป้อมรามัญ เป็นประธานในการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชาโลก และได้แจกข้าวทิพย์หรือข้าวมธุปายาส และวัตถุมงคลขุนแผนมหาเสน่ห์ ช้างผสมโขลง ให้แก่ญาติโยมที่มาร่วมทำบุญให้ครั้งนี้ด้วย

 


วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในฐานะชาวพุทธ   จึงต้องระลึกนึกถึงพุทธคุณที่มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ต่อสัตว์โลก พระองค์ทรงเป็นต้องแบบในการสร้างบารมีให้กับชาวพุทธ  วันวิสาขบูชา  จึงถือเป็นวันสำคัญยิ่งที่ชาวพุทธทั่วโลกจะมารวมกันจัดพิธีทำบุญใหญ่หรือจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อบำเพ็ญกุศลระลึกถึงพระพุทธเจ้า  ซึ่งในฐานะที่วันวิสาขบูชาได้รับการยกย่องให้เป็นวันสำคัญสากลของโลก  เมื่อถึงวันวิสาขบูชา องค์การสหประชาชาติจะมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อรำลึกถึงพระพุทธเจ้าด้วย เช่น สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ มหานครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา จะมีการอัญเชิญพระเจดีย์วิสาขบูชานุสรณ์ สกลโลกประกาศบูชาวันวิสาขะ  ภายในประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ  ซึ่งประดิษฐานอยู่ ณ สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติเป็นการถาวร มาประดิษฐานให้ประชาชนสักการบูชา

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน