สนง.ปชส.อุตรดิตถ์จัดสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อการเลือกตั้งตามโครงการประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้ง
ที่ห้องคชสีห์-ไกรสีห์​ โรงแรมสีหราช​ อำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ นางดุษฎี​ ถาวรจตุรวัฒน์​ ประชาสัมพันธ์​จังหวัดอุตรดิตถ์​ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม​ สัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่นตามโครงการประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น

    โดยมี​นาย​บุญ​วาทย์​ สมศักดิ์​ ผอ.สวท.อุตรดิตถ์​ นายณัฐวัฒน์​ ราช​ประสิทธิ์​ นายกสมาคมนักข่าวจังหวัดอุตรดิตถ์​ พร้อมด้วยสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์​ อาสาสมัครประชาสัมพันธ์​ประจำหมู่บ้านและชุมชน( อปมช.)​จำนวนกว่า​ 20​ คนเข้าร่วม ในการอบรมในวันนี้ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองคือหัวใจสำคัญของระบอบประชาธิปไตยที่ผ่านมาประชาชนไทยส่วนใหญ่ยังไม่ตระหนักถึงสิทธิของตนเองไม่เห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมทางการเมืองหรือเลือกตั้งทั้งในระดับท้องถิ่นระดับประเทศ


รัฐบาลมีความมุ่งมั่นและพยายามผลักดันให้เกิดการเลือกตั้งที่โปร่งใสเป็นธรรมขึ้นในประเทศไทยให้เร็วที่สุดและเน้นย้ำให้ประชาชนมีส่วนร่วมทาง ร่วมตรวจสอบให้เกิดความโปร่งใสในการเลือกตั้งอย่างแท้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของไทยในภาพรวมสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ในฐานะหน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์ของรัฐมีภารกิจในการประชาสัมพันธ์นโยบายและการดำเนินงานของรัฐเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนจึงได้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นตนเอง และเป็นการกระจายโอกาสให้แก่ประชาชนในการพัฒนาถิ่นฐานบ้านเกิด 2 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมจัดการบริหารสาธารณะและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง