ทหารจัดโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนาน ตามแนวชายแดนไทย – มาเลเซีย อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา คู่กับรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย
23 พ.ค. 62   พ.อ.วรเดช  เดชรักษา ผบ.ร.5 /ผบ.ฉก.ร.5 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการ หมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนไทย – มาเลเซีย ( กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ) ประจำปี 2562โดยมีราษฎรจาก บ.กูบังตีกา และ บ.ควนมูสัง ต.จูปิง รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย นำโดย YB Senator Kamrudin Abdun  เดินทางมาร่วมกิจกรรม


สำหรับฝ่ายไทยมีเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง อ.สะเดา ผู้นำศาสนา นักเรียนนักศึกษา และพี่น้องประชาชนชาวไทย บ.บางกลม ม.6 ต.ทุ่งหมอ อ.สะเดา จ.สงขลา เข้าร่วม  ซึ่งการจัดกิจกรรมมีเป้าหมายเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างราษฎร และเจ้าหน้าที่ตามแนวชายแดนทั้งสองประเทศ  โดยมีการปลูกป่า ตามบริเวณริมรั้วแนวชายแดนไทย - มาเลเซีย บ.ต้นพะยอม ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา  ผู้ร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า 500 คน


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง