เหล่ากาชาดภาค 3 ประชุมเพื่อการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัยให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม
    เมื่อวันที่ 24 พ.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงแรมสเตชั่นวัน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 3 จำนวน 7 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นางสุปราณี ชาตไพสิฐ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ  

 


    ทั้งนี้ การจัดประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ตลอดจนกิ่งกาชาดอำเภอ ได้รับการพัฒนา เพิ่มพูนทักษะและสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่และที่สำคัญที่สุดคือ การได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการช่วยเหลือทั้งผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัยให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม รับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่องการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดและกิ่งกาชาดอำเภอและวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในผู้สูงอายุ ซึ่งมีคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด กิ่งกาชาดอำเภอ ทั้ง 7 จังหวัด เข้าร่วมประชุมในวันนี้กว่า 500 คน

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน