เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เปิดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล
 วันที่ 25 พ.ค. 2562   ที่หอประชุมพระราชทานรัชกาลที่ 8  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  จ.พระนครศรีอยุธยา  ว่าที่ ร้อยตรีสมทรง   สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการเปิดประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็น การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2561 - 2564 เพิ่มเติม  โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา และผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งตัวแทนชุมชนต่างๆ เข้าร่วมประชุมนับพันคน


ซึ่งการประชุมครั้งนี้ว่าที่ ร้อยสมทรง สรรพโกศลกุล   ได้เน้นย้ำให้ประชาชนในชุมชนต่างๆมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การจัดทำแผนพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่นของตนเอง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและความจำเป็นที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์กับคนในชุมชนมากที่สุด และที่สำคัญคุ้มกับงบประมาณในการพัฒนาโครงการต่างๆ ซึ่งจากการประชุมทำให้เห็นว่าประชาชนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมทั้งการรับฟังปัญหาในชุมชน


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน