เยาวชนเกษตรกรรุ่นใหม่ร่วมรณรงค์เปิดตลาดพืชผักอินทรีย์ปลอดสารพิษเพื่อความปลอดภัย
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ซึ่งมีทั้งเกษตรกรเยาวชนรุ่นใหม่ ที่ได้รวมตัวกันเปิดตลาดพืชผักอินทรีย์เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ให้หันมาบริโภคพืชผักที่ปลอดสารเคมีเป็นตัวก่อมะเร็งให้กับทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค โดยนายวิสูตร  เจริญเมืองมูล เกษตรอำเภอแม่อายได้มาทำพิธีเปิดแทนนายอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งนางสาวกาญจนา  บุญมา แกนนำเยาวชนและกำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมส่งเสริมเยาวชนเกษตรอินทรีย์รุ่นใหม่ ได้รวมตัวกันเพื่อสร้างความเป็นปึกแผ่นในการผลิตพืชผักอินทรีย์ไว้บริโภคเองและที่เหลือสามารถนำมาจำหน่ายได้อีกสร้างรายได้ลดรายจ่ายตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9  เริ่มที่ตัวเองก่อนทำที่บ้านแล้วเข้ารณรงค์สอนชาวบ้าน เยาวชนให้ใช้เวลาว่างกับพืชผักสวนครัวรั้วกินได้


โดยเลิกจากสารเคมีสิ้นเชิงกลับมาใช้สารอินทรีย์เต็มรูปแบบ และยังเป็นตลาดก้อมที่สามารถดึงนักท่องเที่ยวชาวบ้านได้อีกด้วย และยังมีการปลุกจิตสำนึกทั้งเกษตรกรและเยาวชนให้สร้างความปลอดภัยให้กับตนเองครอบครัวและเพื่อนบ้านร่วมใจกันผลิตพืชผักอินทรีย์ มีการสาธิตพืชผักในครัวเรือนและเลี้ยงกบเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ เลี้ยงเป็ด เลี้ยงสุกรหรือหมูหลุ่มที่ทางโครงการใจรักได้เข้ามาส่งเสริม ที่ใช้รูปแบบการผลิตเพื่อจำหน่ายขายหมูและขายปุ๋ยขี้หมูเพื่อส่งเสริมการปลูกผักอินทรีย์


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน