เรือนจำศรีสะเกษจับผู้ต้องขังเข้ารับการพัฒนาจิตใจ หลักสูตรสัคคสาสมาธิ
เมื่อวันที่  27  พ.ค. 2562  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ที่ห้องประชุมเรือนจำ  จ.ศรีสะเกษ  นายฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ  นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ  เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขังหลักสูตรสัคคสาสมาธิ  ตามแนวทางพระธรรมมงคล  (หลวงพ่อวิริยังค์สิรินุธโร) รุ่นที่  2 / 2562  ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่  29  พ.ค.62  ถึงวันที่  27  มิ.ย.62  โดยมี  นายอุทัย  ทัพอาสา  ผู้บัญชาการเรือนจำ  จ.ศรีสะเกษ  นำผู้ต้องขังเข้าร่วมพัฒนาจิตใจ  จำนวน  200  คน  และมี  พระครูโกศลสิกขกิจ  หรือ  หลวงพ่อพุฒ  วายาโม  เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์  ฝ่ายธรรมยุต  เจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา  ต.ไพรพัฒนา  อ.ภูสิงห์  จ.ศรีสะเกษ  เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องธรรมะ 

 

 

 

 

 


ทั้งนี้  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคล  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  เพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไข  ฟื้นฟูพัฒนาพฤตินิสัย   เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้  สร้างคุณค่าทางด้านคุณธรรม  สร้างความรักความเมตตา  ไมตรีจิต  สร้างความเชื่อมั่น  สร้างพลังความอดทนและการตัดสินใจ  ให้สามารถนำมาเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  สร้างภูมิคุ้มกัน  ปลูกจิตสำนึก  ทัศนคติและค่านิยมที่ถูกต้องดีงาม  เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ  กลับไปดำรงชีวิตประจำวันในสังคมอย่างสันติสุขในสังคม  และเพื่อเปิดโอกาสให้องค์การด้านศาสนา  หน่วยงานภาครัฐ  และภาคเอกชน  ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน