เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมกรรมาธิการปกครองคณะสงฆ์อำเภอพระนครศรีอยุธยาครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 (ชมคลิป)
เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 28  พ.ค.2562 ที่ศาลาปฏิบัติธรรมวัดศาลาปูน ต. ท่าวาสุกรี อ. พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา พระครูอนุกูลศาสนกิจ  เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดศาลาปูน  เป็นประธาน ในการประชุมพระสังฆาธิการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอพระนครศรีอยุธยา  ระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส พระเลขานุการ  โดยมีพระครูเกษมจันทวิมล หรือ พระอาจารย์แดง  เจ้าอาวาสวัดป้อมรามัญ  และ พระสงฆ์ ในอำเภอ.พระนครศรีอยุธยา ทั้ง 77 วัด 124 รูป เข้าร่วม


ตามมติมหาเถรสมาคม มติที่ 688/2560และมติที่ 49/2561 เพื่อเสริมสร้างความรู้ เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ในการบริหารกิจกรรมคณะสงฆ์ ในด้านการปกครอง การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่ การศาสนูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ ให้เป็นไปตามนโยบายของมหาเถรสมาคม หลักพระธรรมวินัย และกฎหมายบ้านเมือง มีวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทอำนาจหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกับการสนองงานคณะสงฆ์”

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน