สพม.19 จับมือสสจ.เลย จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (มีคลิป)
ที่หอประชุมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อ.เมือง จ.เลย   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ซึ่งประกอบด้วยการให้บริการทางการแพทย์ การบริการทันตกรรมเคลื่อนที่ การบริการตรวจตา การบริการสุขภาพจิตเคลื่อนที่  การรับบริจาคโลหิต การรับบริจาคอวัยวะและการรับบริจาคดวงตา  ครั้งที่ 1


โดยมีนายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี และมีนายปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมนายไพโรจน์ พรมสอน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 นายวิชัย ปุรัน ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา หัวหน้าส่วนราชการ ครู นักเรียนและพี่น้องประชาชนเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก โดยมีแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลเลยและโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์การให้บริการตรวจทางการแพย์ ทันตกรรมเคลื่อนที่ ตรวจตา และสุขภาพจิต รวมทั้งการรับบริจาคโลหิตโดยเหล่ากาชาด จ.เลย


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน