ซ้อมแผนดับไฟ-ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุบนตึกสูงใน ม.ราชภัฏเลย (มีคลิป)
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม  2562  ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.เลย  ร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชน จัดซ้อมแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ  ตามโครงการการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

การซ้อมแผนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย , เพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่  ของเจ้าหน้าที่และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการป้องกันและการระงับอัคคีภัยให้ชัดเจนและเป็นระบบ  ผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนฯ  ประกอบด้วย  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  มณฑลทหารบกที่ 28 ค่ายศรีสองรัก  กองบังคับการตำรวจภูธร จ.เลย  โรงพยาบาลเลย  ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต  14  อุดรธานี  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กรการกุศล  มูลนิธิกู้ชีพกู้ภัย  หน่วยงานภาคีเครือข่าย  และจิตอาสาประชารัฐ  รวมประมาณ  300 คน


โดยได้จำลองสถานการณ์ไฟไหม้อาคารวิชญาการ  เจ้าหน้าที่เข้าควบคุมเพลิงด้วยการฉีดน้ำตามหลักการที่กำหนด  มีการเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ภายใน ทั้งการโรยตัว ลำเลียงผู้บาดเจ็บ  การนำรถกระเช้าขึ้นไปรับผู้บาดเจ็บ  ส่งต่อให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยและแพทย์ พยาบาลสนาม ก่อนนำส่งโรงพยาบาล  ซึ่งการซักซ้อมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน