สมุทรสงคราม ประกวด’ธิดาจำแลงเกษตรแฟร์แม่กลอง’ กองเชียร์กันอย่างคึกคักและสนุกสนาน
ที่วัดช่องลม ตำบลบ้านปรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ได้มีการประกวดนางงามสาวประเภทสอง "ธิดาจำแลงเกษตรแฟร์แม่กลอง เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ให้สามารถทำกิจกรรมร่วมกันได้อย่างมีความสุข รวมถึงเชิดชูเกียรติและรณรงค์บทบาทสาวประเภทสองเผยแพร่สู่สาธารณชน

สมุทรสงครามประกวด’ธิดาจำแลงเกษตรแฟร์แม่กลอง’ กองเชียร์กันอย่างคึกคักและสนุกสนาน

โดยมีสาวประเภท 2 เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี สัญชาติไทยโดยกำเนิดและมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย จะผ่าตัดแปลงเพศแล้วหรือยังไม่ผ่าตัดแปลงเพศก็ได้ เป็นผู้มีสุขภาพดีไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่สังคมรังเกียจ และไม่ประกอบอาชีพหรือมีความประพฤติอันเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม เข้าร่วมประชันความงามรวม 20 คน ซึ่งสวมใส่ชุดคอนเซ็ปเกี่ยวกับมะพร้าว มาเดินโชว์ความงามซึ่งไม่แพ้หญิงแท้ และปฏิภาณไหวพริบ โดยมีชาวตำบลบ้านปรกและใกล้เคียงมาร่วมเชียร์กันอย่างคึกคัก

สมุทรสงครามประกวด’ธิดาจำแลงเกษตรแฟร์แม่กลอง’ กองเชียร์กันอย่างคึกคักและสนุกสนาน

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน