มหาสารคาม...สนง.กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับภาคอีสาน ขับเคลื่อนบทบาทสตรียุค Thailand4.0
(27เม.ย.60) ที่โรงแรมตักสิลา ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม นายณรงค์ บุ่ยศิริรักษ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมทักษะความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานเครือข่ายของทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด และจัดตั้งเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับภาค โดยครั้งนี้เป็นการดำเนินการครั้งที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มเป้าหมายคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด ที่ปรึกษาคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจาก 20 จังหวัด และเจ้าหน้าที่โครงการจากส่วนกลาง รวมจำนวน 212 คน


การดำเนินงานในครั้งนี้ จะเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ เทคนิคการบริหารโครงการและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนบทบาทสตรีในยุค Thailand 4.0 แนวทางการดำเนินงานเครือข่ายกองทุน การบริหารจัดการกองทุน เทคนิคการวิเคราะห์และเขียนโครงการ การจัดตั้งเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับภาค รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการของคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด และแผนปฏิบัติการเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับภาค


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง