ผอ.ภาคกลาง-ตะวันตก ที นิวส์ คว้ารางวัลหงส์ทอง สื่อมวลชนตัวอย่างดีเด่น สว.นท.พร้อมด้วย ดารานักแสดง ข้าราชการ เพียบ (ชมคลิป)
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันก่อนมีการมอบรางวัลคนไทยตัวอย่าง  โครงการรณรงค์การทำความดี ต้นแบบคนดี คนทำดีต้นแบบสังคมแห่งปี รางวัลหงส์ทอง  ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562  ที่ห้อง คอนเวนชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  ถนนวิภาวดี-รังสิต เขตหลักสี่ กทม.จัดโดยสมัชชานักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท.)  โดยมีพลเอกจิตตสักก์  เจริญสมบัติ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล  นายอำนาจ หมัดสดาย ประธานสมัชชานักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท.) ประธานคณะจัดงาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์

 


สำหรับผู้เข้ารับรางมีทั้ง พระภิกษุสงฆ์ เหล่าศิลปินดารา  นักร้อง นักแสดง ข้าราชการ นักธุรกิจ นักปกครองท้องถิ่น  รวมถึงสื่อมวลชน ที่ได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลที่มีจริยธรรม มีผลงานอันเป็นสาธารณประโยชน์ ต่อชุมชน และ สังคม ประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงาน บริหาร ดูแล จัดการงานที่ดีเป็นแบบอย่างผู้นำนักบริหารที่ดี ประพฤติปฏิบัติตามแนวธรรมาภิบาล ยึดแนวปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดี   ตามวัฒนธรรมอันดีงาม สมควรได้รับการยกย่อง และ ให้กำลังใจเพื่อเป็นเกียรติประวัติ ผู้เข้ารับ โล่รางวัล “คนไทยตัวอย่าง” ประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจยกย่องเชิดชูเกียรติ ควรค่าแก่การเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมต่อไป


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน