จิตอาสาพัฒนาคูคลองรอบวัดเลยหลง ถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา ฯ
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562  ที่บริเวณคลองน้ำ วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย  นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีเปิดจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา คู คลอง”  เราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนม พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา พิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี พ.ศ. 2562  โดยมีทหารจากมณฑลทหารบกที่ 28  ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเลย และประชาชนจิตอาสาจากชุมชน กว่า 500 คนร่วมกันจัดกิจกรรม


นายสัมพันธ์ คูณทวีลาภผล นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเลย กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีจุดประสงค์ เพื่อแสดงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ปวงชนชาวไทยเทิดทูลและเคารพเหนือสิ่งอื่นใด  และเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ลำคลองเน่าเสีย ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบให้มีความสวยงาม สะอาดตา น่าอยู่ น่ามอง สร้างความภูมิใจให้กับพนักงาน เจ้าหน้าที่ ประชาชนจิตอาสา ที่ได้ร่วมกิจกรรม

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน