พ่อเมืองกรุงเก่า นำจิตอาสากำจัดผักตบชวา ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (ชมคลิป)
วันที่  3 มิ.ย. 2562  ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562 โดยมีนายศุกร์วิบูล ปิ่นนิกร ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายบดินทร์  เกษมศานติ์ นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา นายวุฒิภัทร วงศ์นิ่ม  จ่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แพทย์หญิงสุวรรณา  ไชยชุมศักดิ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ  เทศบาลเมืองอโยธยา และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันกำจัดผักตบชวาและวัชพืช บริเวณคลองชลประทาน 3 ขวา (คลองหอก) หน้าโรงแรมกนกอุดมเพลส 3  ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้ ทางจังหวัดฯ ได้สนับสนุนเรือกำจัดผักตบชวาที่สามารถวิ่งได้ทั้งบนบก ในน้ำ มาใช้ในการกำจัดผักตบชวา จำนวน 2 ลำ ซึ่งสามารถกำจัดผักตบชวาได้ประมาณวันละ 50 ตัน พร้อมทั้งระดมกำลังเจ้าหน้าที่ จิตอาสาพระราชทาน มาบูรณาการการทำงานร่วมกัน กับทุกภาคส่วน จำนวนกว่า 250 คน โดยจะดำเนินการกำจัดผักตบชวาในคลองดังกล่าวระยะทางรวมทั้งสิ้นกว่า 1.5 กิโลเมตร


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน