แม่ทัพน้อยที่ 1 เยี่ยมโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงที่พักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ จำนวน 5 ราย ในเขตจังหวัดสุโขทัย
พล.ต.รังษี  กิติญาณทรัพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และที่ปรึกษากองทัพภาคที่ 1 (ดูแลความสงบเรียบร้อย 26 จังหวัด) ลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัย เป็นประธานมอบบ้าน ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ในพื้นที่ ต.วังทองแดง อ.เมือง จ.สุโขทัย  จำนวน 5 ราย  โดยมี นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัยและส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การต้อนรับ  และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง ก่อนที่จะซ่อมสร้างที่อยู่อาศัยให้ใหม่ แก่นายพวง  ทดเทียน อายุ 68 ปี เป็นผู้ป่วยติดเตียง นางสรวง  ทดเทียน อายุ 77 ปี สะโพกหลุด ไม่สามารถเดินได้มาประมาณ 20 ปี นายนเรศ  นกเทศ อายุ 59 ปี คนพิการทางด้านการเคลื่อนไหว ไม่สามารถช่วยตนเองได้ นายสุธนท์  รอดภู อายุ 59 ปี  เป็นโรคเกาต์ รูมาตอยด์ ขาทั้งสองข้าง  เหยีดและเดินไม่ได้ นายจเร  สุขดวง  อายุ 45 ปี เป็นคนพิการทางการเคลื่อนไหว ไม่สามารถเดินได้

 

แม่ทัพน้อยที่ 1 ตรวจเยี่ยมโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงที่พักอาศัย

โดยทุกรายอาศัยในบ้านไม้ทรุดโทรม หลังคามุงสังกะสีผุกร่อน ฝาบ้านไม่สามารถคุ้มฝนได้  ในครั้งนี้นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย  ได้มอบเงินแก่ผู้ป่วยที่ยากไร้จากสำนักงานเหล่ากาชาดสุโขทัยรายละ 2000 บาท จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย รายละ 3000 บาท รวมถึงผู้มีจิตศรัทธาที่เดินทางร่วมกับคณะสมทบมอบเงินให้อีกจำนวนหนึ่ง

 

ซ่อมแซมและปรับปรุงที่พักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน