เอสซีจี ร่วมกับ โครงการชลประทานกำแพงเพชร สำนักชลประทานที่ 4 ร่วมจัดกิจกรรมสร้างพื้นที่สีเขียว ผ่านโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกป่า 

ที่บริเวณลานจัดกิจกรรมภายในโครงการอ่างเก็บน้ำคลองมดแดง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร นายสุทัศน์ จินตเวชศาสตร์ นายอำเภอคลองลาน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสร้างพื้นที่สีเขียวและพัฒนาชุมชน ผ่านโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียว เสริมสร้างรายได้ชุมชน โดยมีชาวบ้านและจิตอาสา เข้าร่วม350 คน 

เอสซีจี ร่วมกับ โครงการชลประทานกำแพงเพชร สำนักชลประทานที่ 4 ร่วมจัดกิจกรรมสร้างพื้นที่สีเขียว

นายมหาศาล ธีรวรุตม์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทสยามฟอเรสทรี จำกัด ธุรกิจแพคเกจจิ้งเอสซีจี กล่าวว่า ทางบริษัทร่วมกับชลประทานกำแพงเพชร สำนักชลประทานที่ 4 จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ในโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกันปลูกต้นไม้พันธุ์ต่างๆ และต้นยูคาลิปตัส จำนวน 9,910 ต้น ในพื้นที่หัวไร่ปลายนาและพื้นที่ว่างเปล่า 

จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกป่า
สำหรับการจัดโครงการนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือ ภายใต้บันทึกข้อตกลง (MOU) “ส่งเสริมโครงการปลูกป่า ซึ่งแนวทางการดำเนินงาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อปรับภูมิทัศน์และใช้ที่ดินรกร้างว่างเปล่าให้เป็นประโยชน์ และช่วยป้องกันการพังทลายของหน้าดิน นอกจากนี้ภายใต้กิจกรรมยังมีการส่งเสริมอาชีพภายในชุมชน 
โดยการแนะนำพืชต่างๆ ที่เหมาะสมให้แก่เกษตรกรปลูกผสมผสานกับการปลูกป่า ทำให้เกษตรกรมีรายได้ มีอาหารที่ได้จากธรรมชาติ ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กลับคืนมาดังเดิม 

ขวัญชัย ยุทธ์ธนสุนันท์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคสำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดกำแพงเพชรติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง