ชาวบ้านโคกฟื้นภูหัวโล้น 20 ปีกลายเป็นป่า โดยไม่ต้องเสียเงินปลูกต้นไม้แม้แต่บาทเดียว (มีคลิป)





ที่บ้านโคก  ต.นามาลา  อ.นาแห้ว  จ.เลย  สื่อมวลชนลงพื้นที่ป่าชุมชน ที่ชาวบ้านและภาครัฐได้ช่วยกันฟื้นฟูจากสภาพเสื่อมโทรม ไร่ข้าวโพดเลื่อนลอย แล้วอนุรักษ์จนกลายเป็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์กว่า 2,000 ไร่ โดยที่ไม่ต้องใช้เงินงบประมาณจากทางราชการมาทำโครงการปลูกป่าแม้แต่บาทเดียว

นายสมยง  ยศตุ้ย  ผู้ใหญ่บ้านบ้านโคก เล่าว่า เดิมเมื่อประมาณ 20 ปีที่แล้วป่าบริเวณนี้เป็นภูเขาหัวโล้น อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเรือ ป่าภูเปือย และป่าภูขี้เถ้า ชาวบ้านจับจองบุกรุกทำไร่ข้าวโพด จนไม่เหลือแหล่งอาหารหรือแหล่งน้ำ ทุกคนได้รู้ซึ้งถึงผลจากการที่ไม่มีป่า จึงพากันมาล้อมวงคุยว่าจะฟื้นฟูป่าผืนนี้ให้กลับมาสมบูรณ์ดังเดิม ขณะเดียวกัน ในช่วงนั้นชาวบ้านก็ถูกจับกุม ดำเนินคดีข้อหาบุกรุกป่าสงวนฯอยู่เป็นประจำ หลังจากได้ปรึกษาหารือกันแล้ว ก็มีมติเห็นพ้องว่าจะถอยออกมาทำกินอยู่ในพื้นที่ใกล้หมู่บ้าน ทำเกษตรแบบพอเพียง โดยมีกฎระเบียบควบคุมดูแลรักษาป่าร่วมกันอย่างเคร่งครัด  มีทาง อบต.นามาลา กรมป่าไม้  และมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้ามาสนับสนุนส่งเสริม






ผู้ใหญ่บ้านบ้านโคก หลังจากที่ชาวบ้านถอยออกมาแล้วประมาณ 5 ปี  ภูเขาหัวโล้นเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเขียว อุดมสมบูรณ์จนกลายเป็นป่าทึบเนื้อที่ 1,804 ไร่ โดยไม่มีการปลูกต้นไม้แม้แต่ต้นเดียว ไม่ต้องเสียงบประมาณจากทางราชการเข้ามาปลูก  เพียงแค่คอยดูแลไม่ให้มีไฟป่า  ปล่อยให้ต้นไม้และสิ่งมีชีวิตจัดระเบียบกันเอง พืชพรรณแต่ละชนิดเขาจะรู้ว่าตรงไหนเหมาะแก่การเจริญเติบโต  ระบบนิเวศสมบูรณ์ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ชาวบ้านได้มีแหล่งอาหารป่า แหล่งยาสมุนไพร ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนลงไปกว่าร้อยละ 50  สัตว์ป่าเริ่มกลับมา และป่าต้นน้ำลำธารมีน้ำไหลตลอดปี เคยมีการเก็บสถิติมูลค่าของป่าที่ชาวบ้านเก็บออกไปบริโภคในครัวเรือนและขาย รวมแล้วปีละกว่า 1 ล้านบาท  

หลังจากนั้น เมื่อทางกรมป่าไม้เห็นถึงความตั้งใจจริงของชาวบ้าน จึงได้ออกหนังสือรับรองการเป็นป่าชุมชนให้เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 โดยการผลักดันของ อบต.นามาลา ทำให้ชาวบ้านอยู่ร่วมกับป่าอย่างมีความสุข ไม่ต้องหวาดระแวงว่าเจ้าหน้าที่จะมาจับกุม นายสมยงกล่าว

นายอาทิตย์  ชานุวัตร  รองนายก อบต.นามาลา  กล่าวว่า  พื้นที่ตำบลนามาลามีประมาณ 70,000 กว่าไร่ เป็นพื้นที่ทำกิน 30,000 กว่าไร่ และเป็นป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเรือ ป่าภูเปือย ป่ภูขี้เถ้าอีกประมาณ 40,000 ไร่  สภาพภูมิประเทศของตำบลนามาลาเป็นภูเขาเกือบร้อย 100%  ชาวบ้านจึงมีความจำเป็นต้องมีที่ทำกินอยู่บนภูเขาหรือในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ส่วนใหญ่ทำกินอยู่ก่อนที่จะประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ 





ทางผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.นามาลา ก็ตระหนักถึงปัญหานี้  มีความตั้งใจสนับสนุนส่งเสริมให้ชาวบ้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง  และชาวบ้านต้องสามารถหากินอยู่กับป่าได้โดยไม่ผิดกฎหมาย  จึงร่วมกันสนับสนุนส่งเสริมให้ชาวบ้านอนุรักษ์ป่า แล้วจัดตั้งเป็นป่าชุมชน  ซึ่งทั้งตำบลได้รับการรับรองเป็นป่าชุมชนจากกรมป่าไม้แล้วกว่า 25,000 ไร่ ถือว่ามากที่สุดในจังหวัดเลย และที่สำคัญป่าชุมชนที่ได้รับการฟื้นฟู ไม่ได้ใช้เงินจากทางราชการเข้าไปทำโครงการปลูกป่าแต่อย่างใด ปล่อยให้ต้นไม้เติบโตตามธรรมชาติทั้งสิ้น  รองนายก อบต.นามาลากล่าว.

ภัทราวุธ  บุญประเสริฐ  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.เลย   

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน