จัดทำแผนพัฒนาศักยภาพกลุ่ม โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดำริฯ

ประชุมจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพกลุ่ม โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 7มิถุนายน 2562 เวลาประมาณ 09.00 น นายอำเภอแม่สอดมอบหมายให้ นายศราวุธ ทังดิน ปลัดอาวุโสอำเภอแม่สอด เป็นประธานเปิดการ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพ กลุ่มโครงการป่าสร้างรายได้ ตามพระราชดำริฯ ณ.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผน พัฒนาศักยภาพกลุ่มโครงการสร้างป่า สร้างรายได้


ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้ความรู้แก่สมาชิกในการพัฒนา เสริมสร้างศักยภาพของตนเอง และจัดทำแผนการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มสร้างป่า สร้างรายได้ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมการปกครอง โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้คนในกลุ่มและคนในชุมชน เพื่อเสริมสร้างความรู้ทักษะ จิตสำนึกโดยเน้นการผลิตภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้วัสดุที่หา ในท้องถิ่น รักษาความเป็นธรรมชาติ ลักษณะเฉพาะตัว และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการช่วยส่งเสริมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดย.มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการในพื้นที่5อำเภอชายแดนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ชัชวาลย์ คำไท้ ศูนย์ข่าวภาคเหนือ สำนักข่าวทีนิวส์

ภาพ-ข่าว ชวลิต จ.ตากติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง