ศาสนทายาท!!คณะศาสนทายาทสายบุญพุทธภูมิรุดกราบพระบรมธาตุ ฯเมืองคอน-ร่วมทอดผ้าป่าถวายข้าวสารและทุนการศึกษากล้าธรรมปีที่ 5

คณะศาสนทายาทสายบุญพุทธภูมิรุดกราบพระบรมธาตุ ฯเมืองคอน-ร่วมทอดผ้าป่าถวายข้าวสารและทุนการศึกษากล้าธรรมปีที่ 5 และร่วมพิธีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ณ พระมหาเจดีย์วัดพระพรหม

             (10 มิ.ย.) เมื่อวันที่  9 มิ.ย.2562 ที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมืองนครศรีธรรมราช พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมโพธิวงศ์ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย ได้นำพุทธศาสนิกชนสายบุญพุทธภูมิปีที่  5 รวมจำนวน 177 คน เดินทางโดยสายการบินนกแอร์เที่ยวบินที่ DD-7804 มากราบไหว้องค์พระบรมธาตุเจดีย์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง จ. นครศรีธรรมราช และได้ร่วมพิธีแห่ผ้าขึ้นห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์  จากนั้นได้ร่วมพิธีทอดผ้าป่าถวายข้าวสารและปัจจัยกองทุนการศึกษา “กองทุนกล้าธรรมนำสู่เรือน” ซึ่งเป็นกองทุนที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมโพธิ์วงศ์ ตั้งขึ้นเพื่อเป็นกองทุนถวายภัตตาหารและทุนการศึกษา เพื่อส่งเสริมการศึกษาแก่โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญ ที่วัดสระเรียง อ.เมืองนครศรีธรรมราช

ทั้งนี้ด้วยสำนักเรียนพระปริยัติธรรม ได้สร้างศาสนทายาทเพื่อที่จะสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืน ดังนั้นโครงการกล้าธรรมนำสู่เรือน ซึ่งจัดตั้งโดยพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล ได้เห็นถึงความสำคัญของสำนักเรียนหรือวัดต่าง ๆในภาคใต้ มีภัตตาหาร ทุนการศึกษาและอุปกรณ์การศึกษาที่ยังไม่เพียงพอกับความต้องการ สำหรับการเดินทางมาร่วมบุญกับโครงการกล้าธรรมนำสู่เรือปี 5 ครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมสำนักเรียนพระปริยัติธรรมทางภาคใต้และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืน

 


โดยการอุปถัมภ์ตามโครการ ประกอบด้วย วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดพระนคร วัดสระเรียง วัดพระพรหม(มอบถวายพระบรมสารีริกธาตุ) สำนักสงฆ์ร่มแก้วกัลยา (มอบถวายต้นโพธิ์) วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) วัดดีหลวง สงขลา ซึ่งสำนักเรียนพระปริยัติธรรมต่าง ๆในภาคใต้ได้สร้างศาสนทายาทและเป็นธรรมทูตสนองงานหลวงพ่อพระธรรมโพธิวงศ์หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล ด้วยความเมตตาจึงอุปถัมภ์ทอดผ้าป่าข้าวสาร ทุนการศึกษาและอุปกรณ์การศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

            ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากนั้นคณะได้เดินทางไปยังวัดพระพรหม อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช ร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐาน ณ พระมหาเจดีย์วัดพระพรหม ก่อนออกเดินทางไปวัดดีหลวง อ.สะทิงพระ จ.สงขลา เพื่อร่วมปลูกต้นไม้และมอบทุนการศึกษแก่โรงเรียนพระปริยัติธรรม  เสร็จแฃ้งจึงจะไปวัดราชประดิษฐาน หรือ วัดพะโคะ จ.สงขลา ซึ่งหลังจากเสร็จภาระกิจในพื้ที่ภาคใต้แล้ว คณะจะเดินทางกลับ กทม.ต่อไป.

 

ภาพ/คลิป  ยุทธนะ  เตมะศิริ  สำนักข่าวทีนิวส์นครศรีธรรมราชติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน