นนท์เตรียมจัดงานยิ่งใหญ่"พฤกษานนท์และไม้ดอกไม้ประดับ ปี 2562 "

     นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผวจ.นนทบุรี พร้อมด้วย นางสำเนียง ขันพิมล เกษตรจังหวัดนนทบุรี คุณนันทพร เทพเทวิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ การตลาดสาขา เขต 1 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และนายปรีชา ธรรมชูเชาวรัตน์ ประธานชมรมไม้ดอกไม้ประดับระดับจังหวัดนนทบุรี แถลงข่าวการจัดงานพฤกษานนท์และไม้ดอกไม้ประดับ ปี 2562 “พฤกษานนท์62” จังหวัดนนทบุรี  โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต อำเภอบางใหญ่ กำหนดจัดงาน พฤกษานนท์และไม้ดอกไม้ประดับ ปี 2562 ระหว่างวันที่ 13 -17  มิถุนายน 2562  ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา  เวสต์เกต อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี  เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับในจังหวัดนนทบุรี เป็นเวทีในการเจรจาธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับ ระหว่างเกษตรกรผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และส่งเสริมให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสซื้อ ไม้ดอกไม้ประดับ ในราคายุติธรรมจากเกษตรกร สนับสนุนการตลาดสินค้าเกษตรเชิงสร้างเศรษฐกิจให้มั่นคง และสร้างความเข้มแข็งให้ระบบเศรษฐกิจของจังหวัดนนทบุรี โดยจังหวัดนนทบุรี มีพื้นที่ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ อาทิ กล้วยไม้ ชวนชม โกสน อโกลนีมา หน้าวัวใบ บอนไซ และอื่นๆ จำนวน 5,049 ไร่ เกษตรกร 1,046 ครัวเรือน กระจายอยู่ทั่วทั้ง 6 อำเภอ

 


   นายอำพล  อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวระหว่างงานแถลงข่าวว่า จังหวัดนนทบุรี  มีความได้เปรียบในเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ เพราะมีแม่น้ำลำคลองไหลผ่าน และลักษณะดินเป็นดินเหนียว เอื้อประโยชน์ต่อการเพาะปลูกเป็นอย่างดี ประชาชนจังหวัดนนทบุรีบางส่วนยังคงยึดอาชีพเกษตรกรรม เช่น การทำสวนผลไม้ การเพาะขยายกิ่งพันธุ์ไม้ และการจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับ ลูกหลานชาวนนทบุรีจำนวนไม่น้อยยังคงรักษาวิถีชีวิตและพื้นที่เกษตรกรรมไว้ในชุมชนที่กำลังเติบโตเป็นที่อยู่อาศัย โดยปรับตัวมาปลูกไม้ดอกไม้ประดับในกระถาง พัฒนาการผลิตแบบผสมผสาน สามารถสร้างรายได้ที่ดีแม้ใช้พื้นที่เพาะปลูกน้อยแต่ให้ผลตอบแทนสูง โดยอาศัยภูมิปัญญาและความเฉลียวฉลาดที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษผสมกับความตั้งใจ ความสนใจ ความเป็นคนหัวก้าวหน้า ทำให้หลายคนพยายามศึกษา ค้นคว้าแบบลองผิดลองถูกด้วยตนเอง จนสามารถพัฒนาไม้ดอกไม้ประดับสายพันธุ์ใหม่ๆ เทคนิคการเลือกใช้วัสดุปลูก การเปลี่ยนถ่ายกระถางหรือบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนเทคนิคการบำรุงรักษาที่ทำให้ไม้ดอกไม้ประดับนนทบุรีมีคุณภาพมาตรฐานแตกต่างจากแหล่งผลิตอื่นๆ ทำให้นนทบุรีเป็นทั้งแหล่งผลิต แหล่งตลาดของเกษตรกรในพื้นที่เดียวกัน อีกทั้งสภาพปัญหาหมอกควันพิษโดยเฉพาะ PM 2.5 ที่ประเทศไทยประสบในปัจจุบัน การปลูกต้นไม้ฟอกอากาศในบ้านที่งานนี้ได้นำเสนอ จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยลดมลพิษทางอากาศ และเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพิ่มปอดให้กับผู้อยู่อาศัยในชุมชนเมือง

 ข่าว/ภาพ วิสันต์ ลือประดิษฐ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์  จ.นนทบุรีติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง