ชุดพยัคฆ์ไพรผนึกกำลัง กอ.รมน.ลุยยึดป่าภูน้ำค้าง อ.ผาขาว จ.เลย กว่า 4 พันไร่ (มีคลิป)

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน  2562  พล.ท.กิตติศักดิ์  บุญสุข รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่  4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กอ.รมน. พร้อมนายพรชัย  ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  และนายชีวะภาพ  ชีวะธรรม  หัวหน้าชุดพยัคฆ์ไพร  นำกำลังเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ  ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ป่าไม้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยส้มและป่าภูผาแดง  ตำบลผาขาว   อำเภอผาขาว   จังหวัดเลย  เพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐในพื้นที่ของ บริษัท ภูน้ำค้าง จำกัด ที่ถูกเพิกถอน น.ส.3 ก.ไปเมื่อปี 2545 เนื่องจากออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบ รวมเนื้อที่ทั้งหมด 55 แปลง เนื้อที่ 2,492 ไร่  จากพื้นที่ทั้งหมด 4,105 ไร่  ซึ่งบริษัทเอกชนดังกล่าวได้เข้ามาซื้อที่ดินจากประชาชนเพื่อทำสวนป่าสัก โดยมีการตัดถนนลาดเข้าพื้นที่โครงการ เชื่อมต่อกันทุกแปลงด้วย

 

 

 


จากการตรวจสอบพบว่า ที่ดินแปลงถูกสั่งเพิกถอน น.ส.3 ก. นั้น ถูกนักการเมืองท้องถิ่น กลุ่มนายทุน และชาวบ้าน  บุกรุกแผ้วถางปลูกยางพารา อ้อย  และพืชทางการเกษตรเกือบทั้งหมด  ซึ่งภายหลังการลงพื้นที่ครั้งนี้  ทุกฝ่ายได้กำหนดแนวทางแก้ปัญญาเร่งด่วน  โดยสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 อุดรธานี จะส่งผังพื้นที่ ที่จัดทำโดยสำนักจัดการที่ดินกรมป่าไม้ ให้กับหน่วยงานของกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อตรวจสอบว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตป่าไม้ถาวรหรือไม่ ในขนะเดียวกันจะจัดส่งผังพื้นที่ดังกล่าวให้กับ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเลยเพื่อใช้ประกอบเป็นหลักฐานในการเสนอเรื่องให้อธิบดีกรมที่ดิน มีคำสั่งเพิกถอน จำนวน 56 แปลง ซึ่งได้ดำเนินการไว้ก่อนหน้านี้แล้ว เมื่อประมาณปี 2557 

 

 

 

เจ้าพนักงานที่ดินจะส่งผังแปลงที่เจ้าพนักงานป่าไม้ส่งให้เพื่อสอบถามไปยังหน่วยงานของกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อประกอบเป็นหลักฐานในกระบวนการเพิกถอนเอกสารสิทธิของอธิบดีกรมที่ดินต่อไปการดำเนินการ  ในเรื่องดังกล่าวให้กระทำโดยเร่งด่วน เนื่องจากมีข้อสรุปแนวทางที่ชัดเจนแล้ว คือ หากพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตป่าไม้ถาวร ก็แสดงว่าการออกเอกสารสิทธิทั้ง 111 แปลง เป็นไปโดยมิชอบ ซึ่งส่วนราชการเจ้าของพื้นที่ที่เกี่ยวข้องจะสามารถดำเนินการตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบโดยทันทีต่อไป.

 

 

 

ภัทราวุธ  บุญประเสริฐ  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.เลย 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน