กอ.รมน.ภาค3ส่วนแยก1ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน3102 ฝึกอบรมราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติดรุ่นที่ 9
           กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 1 โดยชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน 3102  ฝึกอบรมราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติด รุ่นที่ 9 ประจำปี พศ. 2562 (บ้านรวมไทยพัฒนา 6) รวมไทยสามัคคีหมู่ที่ 9 ตำรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 12 มิย 62 เวลา 09.00 น นายวีระชัย ก้องพนาไพรสณฑ์ กำนันตำบลรวมไทยพัฒนา  เป็นธานเปิดโครงการฝึกราษฏรอาสาป้องกันยาเสพติดรุ่นที่ 9 ตามโครงการจัดตั้งหมู่บ้านชุมชนเข็มแข็งเพื่อเอาชนะยาเสพติดประจำปี 2562 ณ.บ้านรวมไทยพัฒนา 6 ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ. ตาก

ฝึกอบรมราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติด รุ่นที่ 9 ประจำปีพศ 2562 รวมไทยสามัคคีหมู่ที่ 9 ต.รวมไทยพัฒนา อ,พบพระ จ.ตาก

            ร.ท.ชาติชาย ศรีธิวงศ์ หัวหน้าชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ที่3102 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 1 โดย.ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน 3102 จัดการฝึกอบรมราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติด รุ่นที่ 9 ประจำปีพศ 2562 (บ้านรวมไทยพัฒนา 6) รวมไทยสามัคคีหมู่ที่ 9 ตำรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก มีวัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความเข้มแข็ง มีจิตสำนึก มีความรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ร่วมกันเป็นแกนนำภาคประชาชนในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีทักษะในการเฝ้าระวังและเป็นแหล่งข่าวในการป้องกันหมู่บ้าน มี ร.ต.อ. ชัยวัฒน์ ทองดอนอินทร์ รอง สวป.สภ.พบพระ มาให้ความรู้ เรื่องยาเสพติดและแนวทางแก้ไข  นายมงคล มีครอง นักวิชาการสาธารณสุขให้ ความรู้เรื่อง โทษและพิษภัยยาเสพติด พรบ.กัญชง กัญชา ไข้เลือดออก โดยมี ผู้ใหญ่บ้านรวมไทยสามัคคี ครูการศึกษานอกโรงเรียน และพี่น้องประชาชนบ้านรวมไทยสามัคคีประมาณ 80 คนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ชัชวาลย์ คำไท้ ศูนย์ข่าวภาคเหนือ สำนักข่าวทีนิวส์

(ภาพ - ข่าว ชวลิต จ.ตาก ) 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน