นาที จนท.จับ 2 เขมรข้ามแดน ตัดไม้หวงห้ามในป่าเขตอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจิณณะ สามศรี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย นำกำลังเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูจองนายอยร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่ 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ชุดปฏิบัติการพิเศษที่ 3 จังหวัดอุบลราชธานีตรวจยึดจับกุมนายชุก  มก อายุ 25 ปี สัญชาติกัมพูชา อาศัยอยู่บ้านน้ำแดง ตำบลน้ำแดง อำเภอจอมกระสาน จังหวัดพระวิหาร และนายบุญซง ซิง  อายุ 14 ปี สัญชาติกัมพูชา อาศัยอยู่บ้านน้ำแดง ตำบลน้ำแดง อำเภอจอมกระสาน จังหวัดพระวิหาร  

 

 


พร้อมไม้มะค่าโมง จำนวน 2 ท่อน/เหลี่ยม ปริมาตร 0.949 ลบ.ม. ของกลาง เลื่อย  โซ่ยนต์พร้อมบาร์และโซ่ ยี่ห้อ สติล สีส้ม หมายเลขเครื่อง 1200116666 จำนวน 1 เครื่อง กระสอบปุ๋ยสีขาว จำนวน 1 ใบ บล็อกขันหัวเทียน จำนวน 2 ชุด ไขควงชนิดหกเหลี่ยม จำนวน 1 อัน กุญแจปากตาย เบอร์ 10 จำนวน 2 อัน น้ำมันเบนซิน จำนวน 5 ลิตร จอบ จำนวน 1 เล่ม และมีดปลายแหลม จำนวน 1 เล่ม โดยแจ้งข้อหา ผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 2484 มาตรา 11 ฐาน “ ร่วมกันทำไม้หวงห้าม โดยไม่รับอนุญาต ”มาตรา 48 ฐาน “ ร่วมกันแปรรูปไม้ โดยไม่ได้รับอนุญาต”มาตรา 69 ฐาน “ ร่วมกันมีไม้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูป โดยไม่ได้รับอนุญาต” 2. ผิดตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 มาตรา  16 (2)  ฐาน “ ร่วมกันเก็บหานำออกไปหรือทำด้วยประการใดๆ ให้เป็นอันตรายหรือทำให้เสื่อมสภาพซึ่งไม้หรือทรัพยากรธรรมชาติอย่างอื่น ”  3. ผิดตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 (แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2559  มาตรา 14 ฐาน “ ร่วมกันทำไม้ หรือทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ โดยไม่ได้รับอนุญาต ” 4. ผิดตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545  มาตรา 4 ฐาน “ ร่วมกันมี ผลิตหรือนำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์  โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ ”

 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน