สธ อบรม อสม วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน เฝ้าระวังผลิตยา เครื่องสำอาง และอาหารเสริม ปนเปลื้อนสารห้ามใช้
สาธารณสุขอำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง จัดอบรม อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน เพิ่มศักยภาพให้กับ อสม. และตั้งศูนย์เตือนภัย เฝ้าระวัง รับเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน  ที่ห้องประชุมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านน้ำใส ตำบลน้ำเป็น อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง นายพีรศักดิ์ สนั่นเครื่อง ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอเขาชะเมา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ อำเภอเขาชะเมา ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาชะเมา จัดทำโครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพเครือข่าย อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน  อำเภอเขาชะเมา เพื่อให้อสม.มีความรู้ถึงกระบวนการรแจ้งเตือนภัย ร่วมเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย รวมทั้งพัฒนา อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน เข้าสู่ยุคไทยแลนนด์ 4.0 ในการแจ้งเตือนภัย และรู้เท่าทัน ยา เครื่องสำอาง  อาหารเสริม  ที่ผสมสารอาหารห้ามใช้ ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน

สธ อบรม อสม วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน เฝ้าระวังผลิตยา เครื่องสำอาง และอาหารเสริม ปนเปลื้อนสารห้ามใช้

 ซึ่งการอบรมครั้งนี้เป็นการนำร่อง  โดยมีตัวแทน อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน อำเภอ          เขาชะเมา    จำนวน 66 คน เข้ารับการอบรมเพื่อนำความรู้ที่ได้รับ ขยายต่อสมาชิก อสม. ทั่วทุกตำบล และหมู่บ้าน นำไปให้ความรู้กับชาวบ้านทุกครัวเรือน ในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ยา  เครื่องสำอาง และอาหารเสริม ที่วางจำหน่ายตามตลาดนัด รวมทั้งพนักงานเดินเร่ขายตามบ้าน  ก่อนที่จะเลือกซื้อเพื่อความปลอดภัยของสุขภาพ ซึ่งหากพบว่า ยา เครื่องสำอาง และอาหารเสริม ที่มีผู้นำมาจำหน่ายไม่ปลอดภัย ให้แจ้งศูนย์แจ้งเตือนภัย เฝ้าระวัง และรับเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ตรวจสอบหรือจับกุมผู้จำหน่ายต่อไป


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน