มอบเมล็ดการชง.!สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงมอบเมล็ดพันธุ์เฮมพ์(การชง)ให้กับสมาชิกพื้นที่อำเภอพบพระ

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงมอบเมล็ดพันธุ์เฮมพ์(การชง)ให้กับสมาชิกพื้นที่อำเภอพบพระ

         ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลาประมาณ 09.00 น.นายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอพบพระ เป็นประธาน พิธีการมอบเมล็ดพันธุ์เฮมพ์ (การชง ) ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์  นายชานน โชคติคัคนานต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ ด้วยในปี 2562 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ได้ยื่นคำร้องขอรับหนังสือสำคัญการอนุญาตผลิต ซึ่งยาเสพติดให้โทษ ประเภทที่ 5 เฉพาะเฮมพ์ เพื่อปลูกใช้สอยในครัวเรือน อย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย ในฤดูการปลูกปี 2562 ซึ่ง ทางอบต. คีรีราษฎร์ได้รับหนังสือสำคัญแสดงการอนุญาตผลิตซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะ เฮ้มพ์ เลขที่ 3/2562 จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้มีการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์กัญชง (เฮมพ์) จำนวน 2 3 5 ไร่ 2 งาน จำนวน 66 ราย แก่เกษตรกรตำบลคีรีราษฎร์ ที่ขึ้นทะเบียนรับรองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ในฤดูการปลูกปี 2562 จากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์กรมหาชน)

พิธีการมอบเมล็ดพันธุ์เฮมพ์ (การชง ) ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

               นายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอพบพระ ได้ทำการมอบเมล็ดพันธุ์เฮมพ์ (การชง ) ให้กับสมาชิกผู้ปลูกเฮมพ์ (กัญชง) นางสาวกฤษณี เจริญทรัพย์ เจ้าหน้าที่โครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) กล่าว่าวันนี้ได้นำเมล็ดพันธุ์เฮมพ์ ที่ได้ ขึ้นทะเบียน รับรองจากกรมวิชาการเกษตร มามอบให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ ที่ได้ขออนุญาตปลูกเห็นอย่างถูกต้อง เมล็ดพันธุ์ที่ได้วิจัยมาแล้ว เมล็ดพันธุ์ที่นำมาส่งเสริม ได้รับรองจากกรมวิชาการเกษตร เมล็ดกัญชงพันธุ์ อาร์พีเอฟ3 (RPF3) โดยมี ปลัดอำเภอพบพระ รองนายกอบต.คีรีราษฎร์ สมาชิก องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ ผู้ใหญ่บ้าน  หัวหน้าส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ พร้อมด้วยสมาชิกผู้ปลูกเฮมพ์และมี นางสาวกฤษณี เจริญทรัพย์ เจ้าหน้าที่โครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) นายศักดิ์ศิริ คุปตรัตน์ เจ้าหน้าที่โครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์หารมหาชน) เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ชัชวาลย์ คำไท้ ศูนย์ข่าวภาคเหนือ สำนักข่าวทีนิวส์

ภาพ-ข่าว ชวลิต จ.ตากติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน