ม.ราชภัฏเลยจับมือม.ราชภัฏสกลนครยกระดับผ้าไทเลยย้อมสีธรรมชาติสู่ระดับสากล (มีคลิป)

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน  2562  ที่โรงแรมเลยพาวิลเลียน อ.เมือง จ.เลย  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดการประกวดผ้าย้อมครามและสีธรรมชาติที่ผ่านการออกแบบลวดลาย พื้นที่จังหวัดเลย ภายใต้โครงการพัฒนาลวดลายผ้าอีสานด้วยการย้อมครามและสีธรรมชาติ เพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์สู่สากล  มีนายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมด้วย ผศ.ดร.เชาว์ อินใย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมพิธี


ดร.สัญชัย  เกียรติทรงชัย  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาลวดลายผ้าอีสานด้วยการย้อมครามและสีธรรมชาติเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์สู่สากล ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบ ผลิตลวดลายผ้าย้อมครามและสีธรรมชาติ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามและสีธรรมชาติ ให้มีความหลากหลายตรงต่อความต้องการของตลาดสากล เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผ้าย้อมครามและสีธรรมชาติสู่ตลาดสากล เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างห่วงโซ่และมูลค่าการผลิต สามารถรับสั่งซื้อและจัดจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศได้

กิจกรรมการประกวดผ้าย้อมครามและสีธรรมชาติที่ผ่านการออกแบบลวดลาย พื้นที่จังหวัดเลย จึงเป็นกลไกที่จะผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์ ผลิตลวดลายผ้าใหม่ๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าย้อมครามและสีธรรมชาติ ให้กับกลุ่มทอผ้าในจังหวัดเลยได้มีสินค้าออกสู่ตลาดสากล

สำหรับผลการประกวดผ้าย้อมครามและสีธรรมชาติ ปรากฏว่า กลุ่มทอผ้าบ้านกกบก ต.หนองงิ้ว อ.วังสะพุง ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ด้วยฝีมือผ้าลายก้างปลาที่สวยงามและชัดเจน นอกจากนี้ ผ้าลายเหมืองทองและลายสายแร่จากหมู่บ้านนาหนองบง  ต.เขาหลวง  อ.วังสะพุง ก็ได้รับรางวัลชมเชยและรางวัลอันดับที่ 3.

ภัทราวุธ  บุญประเสริฐ  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.เลย 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน