คณะลูกเสืออินโดนีเซียและเจ้าหน้าที่ ร่วมงานชุมนุม ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน

     วันนี้ ที่ 20 มิถุนายน 2562 คณะลูกเสืออินโดนีเซียและเจ้าหน้าที่ จำนวน 150 คน ที่เดินทางมาร่วมงานชุมนุม “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” (ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน) เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 16-20 มิถุนายน2562  หลังเสร็จสิ้นภารกิจงานชุมนุมฯแล้ว คณะลูกเสืออินโดนีเซียและเจ้าหน้าที่ จำนวน 150 คน ได้เดินทางมาที่สถานกงสุลอินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลา เพื่อเข้าพบนายฟาฮ์รี สุไลมาน  กงสุลอินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลา และภรรยา เพื่อเยี่ยมคำนับรวมทั้งรายงานกิจกรรมทั้งหมดที่ได้มาร่วมงานชุมนุมลูกเสือฯในฐานะตัวแทนจากประเทศอินโดนีเซีย และสิ่งที่ได้รับกลับไปมีอะไรบ้าง มีความประทับใจและได้ประสบการณ์ที่สำคัญมีเพื่อนใหม่ที่มีทั้งคนไทยในประเทศอาเซียนที่มาร่วมชุมนุมลูกเสือในครั้งนี้ พร้อมมาอำลาเพื่อเดินทางกลับประเทศอินโดนีเซียด้วย  โดยนายฟาฮ์รี สุไลมาน  กงสุลอินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลา ได้ให้โอวาทถือว่าการมาร่วมงานทุกคนได้ประโยชน์เป็นอย่างมาก ในครั้งนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ เราจะได้มิตรภาพที่ดีจากลูกเสือคนไทย ที่ผ่านมา ท่านกงสุลอินโดนีเซียก็เคยมาเข้าร่วมชุมนุมลูกเสือที่ประเทศไทยมีเพื่อนเป็นคนไทยยังคงติดต่อกันอยู่จนถึงปัจจุบันนี้

                                                                                                                                             


    นายฟาฮ์รี สุไลมาน กงสุลอินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลา กล่าวขอบคุณในนามคณะลูกเสืออินโดนีเซีย มีความรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างมากที่ตัวแทนคณะลูกเสืออินโดนีเซียและเจ้าหน้าที่จำนวน 150 คนได้มีโอกาสเข้าร่วมในงานชุมนุมลูกเสือเนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ คณะลูกเสืออินโดนีเซียและเจ้าหน้าที่ได้ประโยชน์จากการชุมนุมลูกเสือในครั้งนี้ ได้สร้างมิตรภาพอันดีกับผู้เข้าร่วมชุมนุมจากหลากหลายประเทศ โดยเฉพาะจากประเทศไทย สิ่งเหล่านี้จะเป็นเครือข่ายที่สำคัญอันจะนำไปสู่การบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในโอกาสต่อไป สุดท้ายท่านกงสุลฯขอขอบคุณคณะกรรมการจัดงานฯที่อำนวยความสะดวกต่อคณะลูกเสืออินโดนีเซียและเจ้าหน้าที่ตลอดระยะเวลาที่ร่วมงานชุมนุมฯจนกระทั่งสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

                                                                                                                                          

    นภาลัย   ชูศรี  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  สำนักข่าวทีนิวส์ จ.สงขลาติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน