ตร.สันติบาลกรุงเก่า ปลุกจิตสำนึกเยาวชนโรงเรียนชุมชนป้อมเพชร เทิดทูน-ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

วันที่ 20 มิ.ย. 2562   ที่ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนป้อมเพชร อ.พระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา   นายฉัตรชัย  ชนะพาล  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนป้อมเพชร  ประธานเปิดโครงการอบรมนักเรียน เพื่อสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ของกองบัญชาการตำรวจสันติบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  โดยมี พ.ต.ท.สะอ้าน อรรคสูรย์ หัวหน้าตำรวจสันติบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวรายงาน มีเจ้าหน้าที่ตำรวจสันติบาล เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ โดยมีนักเรียนเข้าอบรมจำนวน 120 คน


พ.ต.ท.สะอ้าน อรรคสูรย์ หัวหน้าตำรวจสันติบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ตามที่ตำรวจสันติบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการอบรมโครงการสร้างจิตสำนักต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ นับถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 9 ติดต่อกัน โดยในปีงบประมาณ 2562 จัดอบรมจำนวน 2 รุ่น และวันนี้เป็นรุ่นแรก  วัตถุประสงค์ในการอบรม เพื่อเผยแพร่ประวัติ ความเป็นมาของสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อเทิดพระเกียรติฯ พระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดถึงพระราชกรณียกิจ โครงการในพระราชดำริต่างๆ โดยมีกิจกรรมสร้างจิตสานึกและค่านิยม ปลูกฝังอุดมการณ์ รัก เทิดทูน   ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์  รู้รักสามัคคี เพื่อรักษาความมั่นคงของ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้อยู่คู่สังคมไทยตลอดไป ให้แก่เยาวชน นักเรียน และประชาชน การจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

 

โดยมีหน่วยงานของรัฐให้การสนับสนุน อันนำไปสู่การเฝ้าระวัง ตรวจสอบ การกระทำความผิดในการละเมิดสถาบัน โดยใช้หลักการทำงานมวลชนสัมพันธ์ เพื่อความสงบสุขของประชาชน สังคม และ ประเทศชาติ

 

ภาพ-ข่าว  เกียรติยศ  ศรีสกุล ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าว ที นิวส์ จ.พระนครศรีอยุธยา 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน