สสจ.ปายร่วมกับทีมแพทย์ฉุกเฉิน รพ.ศรีสังวาลย์ ทหาร ตชด.ร้อย.336ซ้อมแผนลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศ

       เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา มีการซ้อมแผนส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศยานในพื้นที่ทุรกันดาร กรณีแม่ตกเลือดหลังคลอด ที่บ้านปายสองแง่ หมู่ที่ 4 ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีนายแพทย์ประสาน  เปี่ยมอนันต์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  แพทย์เวรอำนวยการปฏิบัติการฉุกเฉินระดับพื้นที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำอยู่ที่โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จ.แม่ฮ่องสอน เป็นผู้นำทีมในการซ้อมแผนฯขั้นตอนการซ้อมแผนเริ่มจากแพทย์หัวหน้าทีม บอกที่มาและอธิบายสถานการณ์ฉุกฉิน  ขั้นตอนการแจ้งเหตุ จากนั้นเริ่มซ้อมแผนโดยให้ใช้พื้นที่จริงจำลองเหตุการณ์ให้ใกล้เคียงความจริงให้มากที่สุด เพราะเป็นการซ้อมเสมอนจริง  เสร็จแล้ว ถอดบทเรียนโดยผู้ที่ร่วมซ้อมแผนฯ ผู้สังเกตการณ์


ข้อสรุปจากการถอดบทเรียน จะนำไปสู่การพัฒนาการทำงานของทีม จุดแข็งของพื้นที่ปาย คือ การมีเครือข่ายที่ช่วยเหลือกัน เช่น เครือข่ายวิทยุสื่อสารของทหาร  ตชด. ในพื้นที่ กรณีที่ วิทยุสื่อสารของ หน่วยงานสาธารณสุขไม่ชัดเจน  หรือการใช้กำลังคนในพื้นที่ ช่วยลำเลียงผู้ป่วย  เคลียร์สนาม ฮ. เป็นต้น  จากการซ้อมแผนส่งต่อทางอากาศครั้งนี้  จะพัฒนาในเรื่องการส่งต่อทางรถไว้ด้วย  เมื่อวานทีมกู้ภัยปายสามัคคี ร่วมซ้อมด้วย ในระหว่างทางเกิดมีปัญหาเรื่องยานพาหนะ  พอดีทีมที่ไปมีช่างซ่อมรถยนต์อยู่ด้วย  เลยแก้ปัญหาได้ทันเวลา  ซึ่งทำให้เรามองเห็นการส่งทีมออกปฏิบัติหน้าที่ ถ้าเป็นพื้นที่ห่างไกล ควรจะให้ใครออกเหตุช่วยเหลือบ้าง เป็นต้น

ทศพล บุญภาค ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.แม่ฮ่องสอนติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน