แพทย์ทหารเรือ ทอดผ้าป่าสามัคคีกว่า 10 ล้านจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ไว้ช่วยเหลือประชาชน

            วันที่ 23 มิ.ย.62  ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  พลเรือตรี สุรสิงห์ ประไพพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ  เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นสำหรับให้บริการแก่ผู้บริการ โดยมี โดยมีพระราชปัญญาวิสารัท (หลวงปู่เหลือง) วัดกระดึงทอง จ.บุรีรัมย์ ประธานกรรมการฝ่ายสงฆ์  พระครูสมุห์สุชิน ปริปุณโณ เจ้าอาวาสวัดธรรมสถิต จ.ระยอง ที่ปรึกษากรรมการฝ่ายสงฆ์ ข้าราชการทหารเรือ ผู้มีจิตศรัทธาและประชาชน เข้าร่วมในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเป็นจำนวนมาก


            พลเรือตรี สุรสิงห์ ประไพพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กล่าวว่า การจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีในวันนี้ เพื่อหารายได้สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ สำหรับไว้ใช้ดูแลรักษาผู้ป่วย รวมถึงขยายศักยภาพในการรักษาตามความเชี่ยงชาญของแพทย์ ในสาขาต่างๆอันจะเป็นประโยชน์ เป็นที่พึ่งทางสุขพาพของประชาชนในภาพรวม

            การจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ โรงพยาบาลได้รับความเมตตาจากพระเกจิอาจารย์มาร่วมพิธีจากทั่วประเทศโดยเฉพาะพระอาจารย์ สุชิน ปริปุณโณ เจ้าอาวาสวัดธรรมสถิต ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากหน่วยต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งการทอดผ้าทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ในวันนี้  ร่วมกันบริจาคเงินทำบุญเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น10ล้านบาท  เพื่อนำไปจัด จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ สำหรับไว้ใช้ดูแลรักษาผู้ป่วย ต่อไป


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน