สาธุ.!ผู้ว่าราชการ 3 จ.ภาคเหนือร่วมทอดผ้าป่าสร้างพระพุทธสุริยเมตตรัย ปางเปิดโลกที่เมืองสามหมอก

ผู้ว่าราชการ 3 จังหวัดร่วมเป็นประธานในการทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างพระพุทธสุริยเมตตรัย ปางเปิดโลก ขนาดสูง 12 เมตร ณ วัดปางหมู ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีพุทธศาสนิกชนชาวไทยใหญ่ในแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น.ที่ผ่านมา นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ร่วมเป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างพระพุทธสุริยเมตตรัย ปางเปิดโลก ขนาดสูง 12 เมตร โดยมีนายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอแม่สะเรียง และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ พระธาตุวัดปางหมู ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน


สำหรับ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดที่ติดชายแดนทางด้านทิศตะวันตกของประเทศไทย ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าเขา ประกอบด้วยคนไทยเชื้อสายไทยใหญ่และกลุ่มชาติพันธุ์ จำนวนหลายเผ่าพันธุ์ อาทิ ม้ง ลีซู ลาหู่(มูเซอ) ลั๊ว จีนยูนาน ปาโอ และปกาเกอะญอ (กะเหรี่ยง)  กะเหรี่ยงแดง กะเหรี่ยงคอยาว และชาวไต หรือไทใหญ่ ซึ่งต่างมีภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ประชากรมีการนับถือศาสนาที่หลากหลายกลุ่มชาวเขา และชาติพันธุ์ยังมีการนับถือผีตามความเชื่อดั่งเดิม ดังนั้น เพื่อร่วมกันสร้างความมั่นคง ในพระพุทธศาสนาในดินแดนเหนือสุดของสยามทางด้านทิศตะวันตกให้มีความยั่งยืน วัดปางหมูจึงได้ร่วมกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดเพชรบูรณ์ และมูลนิธิพิพัฒน์แม่ฮ่องสอน จัดสร้างพระพุทธสุริยเมตตรัย ปางเปิดโลก ขนาดความสูง 12 เมตร ประดิษฐาน ณ พระธาตุวัดปางหมู เพื่อให้เป็นที่เคารพสักการะของชาวพุทธในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและประชาชน ตลอดจนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ทศพล บุญภาค ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน