เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์เปิดโครงการ ค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 26 มิ.ย.62 นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีคณะเทศบาลฯ วิทยากร ครู นักเรียนโรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมกิจกรรม ณ สวนป่าชายเลน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรและสถานที่ในการอบรมให้ความรู้จาก หน่วยบัญจาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรือ


      นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา กล่าวว่าจากปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เริ่มทวีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อมนุษย์มากขึ้น ดังนั้นการปลูกฝังจิตสำนึกและให้ความรู้กับนักเรียนในวัยเรียนจึงเป็นหนทางหนึ่ง ในการลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้ในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการในวันนี้ จะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี และสามารถถ่ายทอดให้ครอบครัว เพื่อนนักเรียนและบุคคลอื่นอีกด้วย

        กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ จึงได้จัดโครงการ ค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติขึ้น เพื่อสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้เห็นถึงความสำคัญและร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่และเป็น "แกนนำ ท้องถิ่นรักษ์โลกในโรงเรียน ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย"  โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักเรียนระดับขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ จำนวน 52 คน

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวทีนิวส์ จ.ชลบุรีรายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก  สวนนงนุชพัทยา  จ.ชลบุรี


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน