อ่างทอง ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลลดภาวะโลกร้อนนำเงินที่ได้ไปใช้สนับสนุนในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับศูนย์กายภาพบำบัด

วันนี้ 26 มิ.ย. 62  บริเวณศูนย์กายภาพบำบัดชุมชนเทศบาลเมืองอ่างทอง  ตลาดทรัพย์สิน  ตำบลตลาดหลวง  อำเภอเมือง  จังหวัดอ่างทอง  นาย ประมวล  มุ่งมาตร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  เป็นประธานในพิธีเปิด  กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลลดภาวะโลกร้อน  จังหวัดอ่างทอง  ประจำปี 2562  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับขนบธรรมเนียม  ประเพณี อันดีงาม  โดยนำเงินที่ได้ไปใช้สนับสนุนในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น  สำหรับศูนย์กายภาพบำบัดชุมชนทรัพย์สิน  เทศบาลเมืองอ่างทอง  โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง  ร่วมกับเทศบาลเมืองทอง  เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน(ทสม.)  จังหวัดอ่างทอง ทั้ง 7 อำเภอ  โรงเรียนและชุมชนในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง  ประชาชน  และเยาวชน  โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมด 150 คน  มาร่วมกันบริจาค  เพื่อลดปริมาณขยะลดภาวะโลกร้อน  และมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง  โดยเฉพาะการนำขยะมารีไซเคิล

อ่างทอง ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลลดภาวะโลกร้อนนำเงินที่ได้ไปใช้สนับสนุนในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับศูนย์กายภาพบำบัด

ด้าน นาย ประมวล  กล่าวว่า  ขยะที่ไร้คุณค่าแต่ยังสามารถที่จะนำไปขายสร้างรายได้ให้ผู้คัดแยกขยะ  เป็นการเพิ่มมูลค่าอีกทางหนึ่ง  และกิจกรรมดังกล่าวเป็นการสืบสานวัฒนธรรม  ประเพณีอันดีงาม  ที่ช่วยในการลดภาวะปัญหาภาวะโลกร้อน  การจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล  ลดขยะ  ลดภาวะโลกร้อน  จังหวัดอ่างทอง  ในครั้งนี้  ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน  ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เยาวชน  เครือข่ายอาสาสมัคร  และภาคประชาชน  ในการร่วมมือกันคัดแยกขยะรีไซเคิลประเภทต่าง ๆ  แล้วนำมาทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับขนบธรรมเนียม  ประเพณี  อันดีงาม  นำมาซึ่งความสามัคคี  อีกทั้งเงินที่ได้จากการทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลในครั้งนี้  สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม  ในการสมทบทุนจัดสร้างศูนย์กายภาพบำบัดชุมชนของเทศบาลเมืองอ่างทอง ต่อไป

ภาพ/ข่าว : ศุภเสกข์  แสงตระการ  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  สำนักข่าวทีนิวส์  จ.อ่างทอง

อ่างทอง ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลลดภาวะโลกร้อนนำเงินที่ได้ไปใช้สนับสนุนในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับศูนย์กายภาพบำบัด


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน