รอง ผบทร กัมพูชา เยือนประเทศไทยในฐานะแขกของกองทัพเรือ

เมื่อ 25 มิ.ย.62 พลเรือโทบรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 กองทัพเรือ ให้การต้อนรับ พลเรือเอก อุก เซ็ยฮา รองผู้บัญชาการทหารเรือราชอาณาจักรกัมพูชา (รอง ผบ.ทร.กพช.) และผู้บัญชาการฐานทัพเรือเรียม (ผบ.ฐานทัพเรือเรียม)  และคณะฯ ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทย อย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกองทัพเรือ และได้เข้าเยี่ยมคำนับผู้ญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย      จากนั้นได้นำคณะเข้าร่วมประชุม เพื่อประสานข่าวสารทางทะเล ระหว่างทัพเรือภาคที่ 1 และกองทัพเรือกัมพูชา เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ในการพัฒนาช่องทางการสื่อสาร และส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน

 


พลเรือโทบรรจบ โพธิ์แดง กล่าวว่า การประชุมของกองทัพเรือทั้ง 2 ประเทศ เพื่อวางนโยบายแนวทางร่วมกันในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของพื้นที่ทางทะเลทั้ง 2 ประเทศ ให้เกิดความสงบเรียบร้อย ภายใต้ความเข้าใจที่ดีระหว่างกัน มีการมุ่งเน้นการป้องกันและปราบปรามการนำเข้าและส่งออกสินค้าที่ยังไม่ได้ผ่านพิธีการศุลกากร เพื่อให้การค้าระหว่างกันในพื้นที่ติดต่อกันทางทะเล เป็นไปตามกรอบกระบวนการที่ถูกต้อง และส่งเสริมการค้าตามช่องทางที่กฎหมายกำหนดไว้       

นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ำการแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งถือเป็นการบ่อนทำลายชาติและบุคลากร โดยมีการป้องกันที่เข้มงวดในทะเล และลำน้ำรอยต่อชายแดน ทั้งนี้เพื่อให้เขตติดต่อระหว่างกันเกิดความปลอดภัย และป้องกันไม่ให้ขบวนการค้ายาเสพติดใช้ทะเลลุ่มน้ำแนวเขตชายแดนเป็นเส้นทางลำเลียงยาเสพติดเข้ามาแพร่ระบาดภายในของทั้ง 2 ประเทศ หรือส่งต่อไปยังประเทศเป้าหมายปลายทางได้  ฉะนั้น การแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างกันที่ฉับไว เชื่อมั่น และแม่นยำจะนำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนำมาซึ่งความมั่นคงทางทะเลของทั้ง 2 ประเทศ ได้อย่างยั่งยืน รวมถึงเป็นการกระชับและรักษาความสัมพันธ์อันดีต่อกันให้มั่นคงสืบไป

 

 

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวทีนิวส์ จ.ชลบุรีรายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก  สวนนงนุชพัทยา  จ.ชลบุรี


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง