วิทยากรจิตอาสา 904 ฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ให้กับจิตอาสาของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ชมคลิป)

วิทยากรจิตอาสา 904 ฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 3/2562 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” ให้กับจิตอาสาของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ที่ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา  จ.พระนครศรีอยุธยา   ดร.สุจินต์  ไชยชุมศักดิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมขยายผล โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “หลักสูตรประจำรุ่น” รุ่นที่ 3/2562 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานราชการ องค์กรภาคเอกชน และจิตอาสาพระราชทาน กว่า 1,000 คน เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง โดยมีวิทยากรจิตอาสา 904 ที่สำเร็จการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 1/61 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” มาอบรมให้ความรู้ในเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย และทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ร่วมกับข้าราชการและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 


ทั้งนี้การฝึกอบรมขยายผล โครงการจิตอาสาฯ “หลักสูตรประจำรุ่น” รุ่นที่ 1/2561 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์”เป็นพระราชปณิธานของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีกินดีมีสุขของประชาชน ทรงที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชกรณียกิจและโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขเพื่อให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 โดยให้หน่วยราชการต่างๆที่มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน โดยเริ่มจากรอบบ้านของพระองค์ท่านก่อน และขยายไปยังชุมชนรอบวัง และไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศไทย

ภาพ-ข่าว  เกียรติยศ  ศรีสกุล  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าว ที นิวส์  จ.พระนครศรีอยุธยา 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน