อำเภอขุนยวมร่วมชุมชน จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

                วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับหน่วยงานภาคราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา กำนันผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนชุมชนต่าง ๆจำนวน 7 ชุมชน จัดขบวนเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดไปตามถนนเขตเทศบาลตำบลขุนยวมจำนวนผู้เข้าโครงการประมาณ 1,500 คน

ต้านยาเสพติด

                เมื่อเวลา 08.00 น.ของวันที่ 26 มิถุนายน 2562นายวีรพงษ์   รัตนศรี ปลัดอาวุโสรักษาราชการแทนนายอำเภอขุนยวม เป็นประธานพิธีอ่านสานน์ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ.บริเวณลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

                เกียรติศักดิ์  รักสัตย์ / ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์จังหวัดแม่ฮ่องสอนติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน