ปทุมธานี มทร.ธัญบุรี จัดพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญผู้ข้อมือด้วยสายสิญจน์ที่ทำจากเส้นใยกล้วย

 เมื่อเวลา 10.00 น วันที่ 27 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดพิธีไหว้ครูและพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมของมหาวิทยาลัย โดยมี นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกว่า 2500 คน


   ภายในพิธีประกอบด้วยขบวนอัญเชิญตราประจำมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับการประราชทานนามอันเป็นมงคล และพระราชทานพระราชาอนุญาตให้นำพระมหาพิชัยมงกุฎและพระราชลัญจกรประจำพระองค์จากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้เป็นตราประจำมหาวิทยาลัย จากนั้นเป็นการกล่าวคำสรรเสริญบูชาพระคุณครู การขับเสภา  ร้องประสานเสียงเพลงพระคุณที่สาม และมีตัวแทนนักศึกษาถือพานขึ้นสู่เวทีไหว้ครู นอกจากนี้ในพิธียังมีการโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี และมีประวัติกิจกรรมดีอีกด้วย 


 ต่อมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ โดยนักศึกษาจะค่อยๆ เดินแถวขึ้นมาบนเวที เพื่อให้คณะผู้บริหาร และ คณาจารย์ได้ทำการผู้ข้อมือด้วย สายสิญจน์ที่ทำจากเส้นใยกล้วย ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งปัจจุบันกำลังดำเนินการพัฒนาเส้นใยกล้วยเพื่อนำมาเป็นผ้าขาวม้าและชุดแต่งกายเพื่อพัฒนาให้เป็นผ้าประจำจังหวัดปทุมธานี ต่อไป


   ด้าน นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดเผยว่า พิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ จัดขึ้นเพื่อเป็นการต้อนรับ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งเกิดขึ้นด้วยความเต็มใจ ตั้งใจและจริงใจของรุ่นพี่ ครู อาจารย์ ที่ได้ร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงาม ให้เกิดขึ้นในครั้งนี้ และหวังว่านักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ผ่านกิจกรรมไหว้ครู และบายศรีสู่ขวัญ จะเป็นผู้ที่มีความกตัญญู รู้คุณ ต่อครูอาจารย์ และผู้ที่มีบุญคุณ ที่ถ่ายทอดความรู้ หรือประสบการณ์ต่างๆ ให้กับตัวนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาเติบโต เป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตต่อไป

ภาพ/ข่าว : ประทีป ผ่องผุด ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.ปทุมธานีติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน