สีสันขบวนแห่ของดีเมืองจะนะ

        ที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยนายสุรินทร์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอจะนะ จัดงานประจำปีของดีเมืองจะนะ ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 1-10 กรกฏาคม 2562  โดยจัดขบวนแห่ของดีเมืองจะนะอย่างยิ่งใหญ่อลังการกว่าทุกปีที่ผ่านมา   เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ของดีประจำอำเภอและยกระดับการท่องเที่ยวเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในพื้นที่ ซึ่งเป็นงานใหญ่ของทางอำเภอที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ของดีของขึ้นชื่อประจำอำเภอ

ซึ่งในปีนี้ได้มีการจัดขบวนแห่ของดีเมืองจะนะแต่ละตำบลในอำเภอจะนะประกอบด้วย ขบวน เดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือด คาราวานรถที่แสดงถึงเรื่องราวและอัตลักษณ์ของเมืองจะนะ ทั้งนกเขา ส้มหัวจุก กะปิและวัวชน ขบวนรถพืชผักผลไม้ทางการเกษตรขึ้นชื่อของแต่ละตำบล โดยขบวนรถถูกประดับประดาไปด้วยขยะรีไซเคิลสวยงามแปลกตา และขบวนนางรำหมู่บ้านต่างๆ ที่ใช้เศษขยะเหลือใช้นำกลับมาประยุกต์เป็นเครื่องแต่งกายสร้างสีสันให้กับงานครั้งนี้เป็นอย่างมาก โดยขบวนเดินไปตามถนนสายหลักในตัวเมืองจะนะ ก่อนที่จะไปสิ้นสุดที่บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าสถานรถไฟจะนะ เพื่อสะท้อนถึงปัญหาของขยะมูลฝอย ซึ่งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือในการแก้ไขกันอย่างเต็มความสามารถ

                                                                                                                                    


       นายสุรินทร์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอจะนะ กล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 17 โดยกำหนดจัดงานหลังการออกบวชของพี่น้องชาวไทยมุสลิม วัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ ทางการเกษตร OTOP ในตำบลและเป็นการยืนยันว่าอำเภอจะนะเป็นพื้นที่ปลอดภัย พี่น้องประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างฉันท์พี่น้อง และเป็นกิจกรรมที่สอดรับกับนโยบายจังหวัดสงขลา เมืองแห่งความสุข ซึ่งการจัดงานในปีนี้ได้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 10 วัน 10 คืน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1-10 กรกฎาคม 2562 ในแต่ละวันจะมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมของดีแต่ละตำบลทุกคืนมีการประกวดผลผลิตทางการเกษตร การออกร้าน OTOP การประกวดนักร้องท้องถิ่นหญิง การประกวดนักร้องท้องที่ชาย การประกวดหนูน้อยจะนะและการประกวดสาวน้อยจะนะ กิจกรรมการประกวดพืชผลทางการเกษตร 15 ชนิด การแข่งขันขูดมะพร้าวลีลา ส้มตำลีลา ข้าวยำ น้ำบูดูรสเด็ด แกะสลักแตงโมและจัดกระเช้าผลไม้พื้นบ้าน

                                                                                                                                  

ภาพ/ข่าว นภาลัย   ชูศรี  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  สำนักข่าวทีนิวส์ จ.สงขลาติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน